Клетъчни мембрани: Определение, функция, структура и свойства

клетъчната мембрана е

Клетъчната мембрана е мембрана, която отделя клетката от външната среда. Тази мембрана служи за защита на клетъчното ядро ​​и още в тази статия.

Клетката е съвкупност от най-простата жива материя и е най-малката единица от всички живи същества.

В клетките има няколко съставни елемента, включително клетъчната мембрана. Въз основа на своята структура, клетъчната мембрана е най-външният елемент на самата клетъчна структура.

Следва по-нататъшен преглед на клетъчната мембрана, включително нейното определение, функция, структура и свойства.

Клетъчните мембрани са ...

клетъчната мембрана е

iCell мембраната е универсална характеристика, споделяна от всички видове клетки под формата на интерфейсен слой, известен като плазмена мембрана, която отделя клетката от околната среда извън клетката.

Клетъчната мембрана функционира за защита на клетъчното ядро ​​и системата за оцеляване, която работи в цитоплазмата, както и други функции, както по-долу.

Функции на клетъчната мембрана

функцията на клетъчната мембрана е

Има няколко общи функции на клетъчната мембрана. По-долу подробно се описва функцията на клетъчната мембрана.

1. Поддържаща клетъчна структура

Основната функция на клетъчната мембрана е като най-външната опора на клетъчната структура. Съществуването на клетъчната мембрана предпазва от промяна на формата на клетката. Освен това функцията за поддържане на клетъчната мембрана е да предпазва съдържанието или частите от клетката да не напускат клетката.

2. Мястото, където е прикрепен цитоскелетът

Цитоскелетът е скелетът на клетката. Следователно съществуването на клетъчната мембрана служи като привързаност за цитоскелета.

Прочетете също: Презентациите са - Цел, предимства и типове [ПЪЛНО]

3. Клетъчен протектор

Тъй като функционира като клетъчен протектор, клетъчната мембрана избира всяко съединение, което може да влезе и да излезе от клетката. Клетъчната мембрана позволява съединения в и извън клетки като кислород и вода.

4. Клетъчна комуникация

В клетъчната мембрана има протеинови рецептори, които свързват различни съединения в тялото.

Тези рецептори подават сигнали на клетките за влизане на тези съединения в клетъчните органи. Това съответства на производствения процес на определени протеинови съединения.

5. Играйте роля в развитието на клетките

Клетъчната мембрана функционира и за регулиране на клетъчното развитие чрез процесите на ендоцитоза и екзоцитоза. Процесът на ендоцитоза включва съединения за растеж на клетките в клетките. Докато процесът на екзоцитоза освобождава излишните или вече не използвани съединения извън клетката.

Структура

структурата на клетъчната мембрана е

Клетъчната мембрана се състои от следните съставки:

1. Двуслойният фосфолипид

В клетъчната мембрана има хидрофилна полярна глава с способност за свързване на глицерофосфолифер, състояща се от фосфат, глицерол и допълнителни групи като холин, серин с две хидрофобни вериги на мастни киселини, които образуват естерна връзка.

Същността и наименованието на фосфолипидите съответстват на видовете допълнителни групи, които имат. Са както следва.

 • фосфоколин (бр)
 • фосфоетаноламин (пе)
 • фосфосерин (ps)
 • фосфоинозитол (pi)

2. Мембранни интегрални протеини

Има домейни, простиращи се извън клетката и в цитоплазмата. Интегралният протеин в клетъчната мембрана има функция да навлиза в вещества с по-голям размер.

3. Трансмембранни протеини

Този протеин се намира и интегрира в липидния слой и прониква през двата липидни слоя (трансмембранни). Свойствата, пренасяни от този протеин, са амфипатични, има последователности на протеинови спирали, хидрофобни, проникващи в липидния слой и хидрофилни аминокиселинни вериги. Някои от тези протеини са гликопротеини, а именно захарни групи във външната област на клетката.

Прочетете също: Части от ушите, заедно със снимки и обяснения на техните функции

4. Мембранна рамка

По принцип скелетът на мембраната е известен още като цитоскелет. Мембранната рамка има три вида, а именно:

 • микротубули
 • микрофиламент
 • междинни нишки

Свойства на клетъчната мембрана

Има няколко свойства, носени от клетъчната мембрана.

По отношение на свойствата , клетъчната мембрана има динамични и асиметрични свойства.

 1. Има динамични свойства, защото има структури като вода. Това позволява на липидните и протеиновите молекули да се движат.
 2. Той е асиметричен, тъй като протеиновият и липидният състав отвън не е същият като протеиновия и липидния състав от вътрешната страна на клетката.

Междувременно, въз основа на способността , естеството на клетъчната мембрана е разделено на 3 вида:

 1. Непропусклив

  А именно естеството на клетъчната мембрана, която не позволява на никакви вещества извън клетката да влязат в клетката.

 2. Пропусклив

  Това е свойство, при което всички вещества могат да преминат през клетъчната мембрана, за да влязат в клетката. Обикновено това свойство се притежава от повредени или почти мъртви клетъчни мембрани, така че клетките не могат да оцелеят.

 3. Полупропусклив

  Състояние, при което само определени вещества, необходими на клетките, могат да влязат в клетката. Обикновено нормалните клетъчни мембрани са полупропускливи.


По този начин прегледът на клетъчната мембрана включва нейното определение, функция, структура и свойства. Може да е полезно.