Идеология на комунизма: определение, история, характеристики и примери

идеологията на комунизма е

Идеологията на комунизма е идеология, която се занимава с философия, политика, социална и икономика, която има за цел да създаде комунистическо общество със социално-икономически правила.

В международния свят е известно, че има няколко идеологии или идеологии, които се поддържат от много хора. Сред тях е идеологията на комунизма.

Комунизмът е широко известен като неговия знаменател Карл Маркс, който по това време категорично се противопоставя на капитализма. Ето защо комунизмът е известен още като антикапитализъм.

Самата световна история записва няколко събития, свързани с идеологията на комунизма, чието присъствие беше силно противопоставено от общността. Комунизмът е бил известен в света по време на стария ред под името PKI (Индонезийска комунистическа партия).

По-долу е даден преглед на идеологията на комунизма, включително неговото значение, история, характеристики и примери.

Разбиране на идеологията на комунизма

Комунизмът е идеология, свързана с философия, политика, социална и икономика, която има за цел да създаде комунистическо общество със социално-икономически правила, основани на обща собственост върху средствата за производство, така че да няма социална класа, пари и държава.

Отначало идеологията на комунизма е измислена от Карл Маркс. Според него Карл Маркс смята, че неравенството и страданието са причинени от капитализма. Идеологията на комунизма е противоположна на капиталистическата идеология, която разчита на демокрацията и производството на капитал, за да помогне на обществото.

В идеологията на капитализма частните бизнес участници и компании притежават всички фабрики, оборудване и други ресурси, които се наричат ​​средства за производство. Това според комунизма е форма на експлоатация на работници, които са принудени да работят, за да продадат труда си в замяна на заплата.

Комунизмът като антикапиталистическа идеология използва комунистическата партийна система като средство за поемане на властта и силно се противопоставя на индивидуалната собственост върху натрупания капитал.

Целта на комунизма е, че средствата за производство трябва да бъдат контролирани от държавата за равнопоставеността на хората. С други думи, комунизмът елиминира индивидуалните права, присъщи на либерализма.

Досега страни, за които е известно, че все още използват идеологията на комунизма, са Съветският съюз (сега Русия) и Китай.

История на идеологията на комунизма

идеологическа фигура на комунизма е

Първоначално Карл Маркс и Фрейдрих Енгелс пишат Комунистическия манифест на 21 февруари 1848 г. Този импулс е отговор на лошите условия на труд на работниците в цяла Европа по това време.

Прочетете също: Плакати: Определение, цел, типове и примери [FULL]

Целта на това събитие е да изгради система чрез премахване на класовите различия и средствата за производство, притежавани от масите.

Думата комунизъм идва от Виктор д'Хюпей, френски аристократ от 18-ти век, който се застъпва за живота в „комуна“, където цялото имущество ще бъде разделено и „всички могат да се възползват от работата на всички“.

Развитието на съвременната идеология се е случило по време на Френската революция и в трактати. Това бе белязано от публикуването на труда на Карл Маркс и Фридрих Енгелс, озаглавен "Комунистическият манифест" през 1848 година.

Френската революция успя да се превърне в повратна точка за комунистите. Това събитие се случи, когато „буржоазията“ - търговската класа в процеса на укрепване на контрола върху „средствата за производство“ - се опита да обърне структурата на феодалната власт и да въведе по-модерна, капиталистическа епоха.

В книгата „Комунистическият манифест“ и други произведения Маркс, Енгелс и техните последователи се застъпват за глобална пролетарска революция, която ще доведе до ерата на социализма и след това до комунизма.

Този импулс води човечеството до последния етап от класовата борба. Това кара всички да живеят в социален баланс, без разлики в класа, семейната структура, религията и имуществото (богатството).

Идеологически характеристики на комунизма

Както при няколко други идеологии или идеологии, комунизмът има следните характеристики.

 • Преподава теория на социалната класа, в която няма пропаст между пролетариата (работници, ниска класа) и буржоазията (земевладелци, горната средна класа). Следователно присъствието на тази теория създава конфликт между двете групи.
 • По-малко уважение към собствеността, притежавана от физически лица, защото тази идеология включва премахване на частната собственост.
 • Няма колективна собственост върху средствата за производство. В тази система всички средства за производство, като фабрики, земеделие, земя, търговия, строителство, добив и транспортни средства и комуникация са под държавна собственост и контрол.
 • В тази система индивидът не може да има нищо друго освен необходимостта от живота. Никой не може да управлява частен бизнес.
 • Комунистическата доктрина винаги приканва всички нива на обществото да се развиват винаги.
 • Придържайки се към еднопартийна система, а именно комунистическата партия, така че няма такова нещо като опозиционни партии. Може да се каже, че тази комунистическа идеология е много в разрез с правата на човека (HAM).
 • Държавата и всички закони, които са били приложени, могат да изчезнат.
 • На теория на всеки индивид се изплаща компенсация според неговите нужди, като по този начин се елиминира несправедлива разлика в доходите. Премахването на личните доходи, лихви и печалби поставя системата за разпределение на богатството по справедлив и справедлив начин.
 • В комунистическата система държавата отговаря за осигуряването на работни места и компенсации според възможностите на всеки човек. Идеологията на комунизма се стреми да просперира своите хора. Факт е обаче, че много хазяи се опитват да се отърват от това разбиране и да изтощават своите противници на комунизма.
Прочетете също: Формулиране на Pancasila: История на формулирането и раждането на Pancasila

Примери за идеология на комунизма

Следват някои примери за събития, случили се в идеологията на комунизма.

 • В Китай през 50-те години правителството разработва "Големия скок напред", който подтиква селяните към комунизъм и правителството отнема земята им и ги принуждава в робство.
 • В Северна Корея земеделските земи, труда и разпределението на храните са под контрола на правителството на Северна Корея.
 • Има само една партия и това важи в Китай, където тогавашният лидер Мао Дзедун пое контрола над Китай през 1949 г. и нарече Китай Китайската народна република (КНР. По това време КНР стана комунистическа държава и се управлява от комунистическата партия.
 • Днес в Китай правителството контролира много успешна производствена индустрия, която генерира печалби за правителството чрез износ на електроника, играчки и други потребителски стоки.
 • В кубинските болници медицинските специалисти, лекарствата и медицинските материали са под контрола на кубинското правителство
 • Куба, водена тогава от Фидел Кастро, пое кубинското правителство с революция през 1959 г. Куба стана напълно комунистическа държава през 1961 г., управлява се от Кубинската комунистическа партия и се сближи със Съветския съюз след 1961 г.

След като знаем по-ясно за идеологията на комунизма, могат да се видят причините, поради които Светът не е възприел комунизма. Това е така, защото е много в разрез с идеологията на Панкасила, възприета от световната държава.

Това е обяснение на идеологията на комунизма и нейното значение, история, характеристики и приложение на самата идеология на комунизма. Може да е полезно.