Преобразуване на единици (пълно) Дължина, тегло, площ, време и обем

цялостно преобразуване на единица

Преобразуването на единици е много важно, когато се занимаваме с изчисляване на стойността на количествата.

Например, когато искате да промените единицата за дължина от метри на километри (км), променяйки времето от часове на секунди и т.н.

Така че това преобразуване на единица ще бъде полезно не само в училищните уроци, но и в реалния живот.

Затова нека разгледаме по-отблизо това преобразуване на единици, за да можем да разберем по-добре.

Видове единици

Независимо дали в ежедневието или в академичния живот, ние винаги сме в контакт с много различни субекти.

Следват някои от единиците, които често използваме:

 • Единица за дължина
 • Единично тегло
 • Единица за време
 • Единична площ
 • Единица за обем
 • и т.н

В тази статия ще обясним преобразуването на единици от всяка от тези единици.

Преобразуване на мерна единица

Обикновено използваме мерни единици, когато разглеждаме дължината на нещо. Независимо дали става въпрос за обекти, пътища и т.н.

За да конвертирате в тази единица, е много лесно.

Единицата за дължина, използвана в целия свят, е метри.

Ако увеличим мерните единици до единиците по-горе, тогава стойността трябва да бъде разделена на 10.

Ако намалим брояча до единицата по-долу, тогава стойността трябва да се умножи по 10.

Илюстрациите са както следва:

 • 1 m = 10 dm
 • 1 m = 100 cm
 • 1 m = 1000 mm
 • 1 км = 10 hm
 • 1 км = 100 язовир
 • 1 км = 1000 м

За повече подробности можете да видите преобразуването на единицата въз основа на следната стълба за преобразуване:

Преобразуване на мерни единици

Преобразуване на единица тегло

Всъщност във физиката правилната единица тегло е Нютон. В ежедневието обаче теглото често се дава в килограми.

Въпреки че килограмовата единица е трябвало да бъде дадена за измерване на мерната единица. Масите не се променят, където и да се намирате. Докато количеството тегло ще варира в зависимост от силата на гравитацията на това място.

Но всичко е наред. Въпросът е само на термини. Останалите в процеса на преобразуване на стойността са еднакви.

За да конвертирате единици за тегло, точно както преобразуването на мерните единици по-горе, трябва само да разделите с 10 на единица нарастване и да разделите с 10 на единица намаление.

Прочетете също: Диаграма на Venn (Пълно обяснение и примери за употреба)

За повече подробности можете да видите следната графика:

Преобразуване на единици за тегло
 • 1 грам = 1000 mg (1000 милиграма)
 • 1 килограм (kg) = 1000 грама (g)
 • 1 тон = 1000 кг
 • 1 центнер = 100 кг
 • 1 кг = 10-3 тона
 • 1 кг = 10 унции

Преобразуване на единица време

За разлика от преобразуването, показано по-рано в мерните единици за дължина и тегло, мерните единици не могат да бъдат преобразувани само чрез умножаване или деление с 10.

Това се случва, тъй като в основата на времето, базирано на часовника, е кратно на 6, а не кратно на 10, като тегло и дължина.

Списъкът за преобразуване на времето е както следва:

1 ден  24 часа
Един час 60 минути
1 минута  60 секунди
1 секунда 1/60 минути
1 минута 1/60 час
Един час 3600 секунди
1 ден 86 400 секунди

Единична площ

За мерните единици преобразуването се извършва чрез умножаване по 100 на единица увеличение и разделяне по 100 на единица намаляване.

Това може да се обобщи според стълбата за преобразуване, както следва:

Преобразуване на единици площ

Пример за широк процес на преобразуване:

 • 1 км2 = 1 000 000 м2 = 106 м2
 • 1 hm2 = 10 000 m2 = 104 m2
 • 1 язовир2 = 100 м2 = 102 м2
 • 1 dm2 = 0,01 m2 = 10-2 m2
 • 1 см2 = 0,0001 м2 = 10-4 м2
 • 1 mm2 = 0,000001 m2 = 10-6 m2
 • 1 м2 = 100 дм2 = 102 дм2
 • 1 m2 = 10 000 cm2 = 104 cm2
 • 1 m2 = 1 000 000 mm2 = 106 mm2
 • 1 ха (хектар) = 10 000 м2

Това преобразуване се извършва по скала от 100, защото основно площта е произведение на дължината на друго количество.

Следователно преобразуването за площ е като да направите двойно преобразуване на площ: 10 x 10 = 100

Единица за обем

Единицата за обем показва стойността на съдържанието на триизмерна форма. Да предположим, че имате вана и я напълнете с вода, след което се казва, че тази вода запълва обема на ваната.

По принцип обемът е произведение на три количества дължина.

Следователно при преобразуване на единица обем стойността се умножава или дели на коефициент 1000.

Единиците за обем са различни. Този, който често се използва в света, е литър.

Но освен това има и други стандартни единици като кубични метри. Стълбата за преобразуване е както следва:

Преобразуване на единици за обем
 • 1 км3 = 109 м3
 • 1 hm3 = 106 m3
 • 1 язовир3 = 103 м3
 • 1 dm3 = 10-3 m3
 • 1 cm3 = 10-6 m3
 • 1 mm3 = 10-9 m3
 • 1 m3 = 103 dm3
 • 1 m3 = 106 cm3
 • 1 m3 = 109 mm3
Прочетете също: 1 година колко седмици? (Години до седмици) Ето отговора

Тъй като има различни единици за обем, добавих следното преобразуване за обем на база друга единица.

 • 1 литър = 1 дециметър 3 = 1000 мл = 1000 куб. См
 • 1 литър = 0,001 м3 = 10-3 м3
 • 1 м3 = 1000 литра
 • 1 см3 = 1 куб. См
 • 1 милилитър = 1 ml = 1 cm3
 • 1 ml = 0,001 литър = 10-3 литра
 • 1 ml = 0,000 001 m3 = 10-6 m3

Изчисляване на преобразуването на мерната единица

Така че, за да направим преобразуването, трябва да знаем модела на увеличаване или намаляване на единицата.

Да предположим, че искаме да преобразуваме мерната единица за дължина от 5 км в метри.

Като обърнем внимание на стълбата за преобразуване, можем да видим, че мерната единица е на три нива под километровата единица.

Това означава, че преобразуването се извършва чрез умножаване на 1000. Така че резултатът е 5 km = 5 x 1000 m = 5000 m.

Лесно нали?

Други единици

Както беше посочено по-рано, всъщност има много единици. Всъщност, понякога всеки регион има свои собствени единици, които са различни от останалите.

За да увеличим знанията си относно други единици, по-долу предоставям допълнителна таблица относно преобразуването на единиците, които познаваме по-горе, в други единици.

1 инч  25.4 мм
1 фута  12 инча = 0,3048 m
1 миля  5280 фута = 1,6093 m
1 морска миля  6080 фута = 1852 км
1 микрон 0,000001 м
1 ело дълго 0,687 m
1 явански приятел 1 506 943 м
1 pal sumatera 1851,85 м
1 дка 4840 ярда2
1 цицерон 12 пънта
1 цицерон 48108 мм
1 хектар 2471 дка
1 инч 2,45 см

По този начин материалът този път е свързан с преобразуване на единици. Надяваме се, че можете да разберете добре този материал и да бъдете полезни за вашето ежедневие.

Можете също така да научите различни други интересни материали, като правоъгълни формули, прости числа и т.н. в Saintif.

Справка

 • Преобразуване на единица - Уикипедия
 • NIST Ръководство за SI единици