Изкуството е: Определение, функция, вид и примери

изкуството е

Изкуството е човешко произведение, което е направено въз основа на идеи, така че да има естетическа стойност и да е в състояние да повлияе на чувствата на другите.

В ежедневието, разбира се, често срещаме различни видове изкуства, където изкуството е тясно свързано с живота в обществото.

Всичко, което добавя красота или може да бъде полезно, може да влезе в сферата на изкуството.

Много примери за изкуство като изобразително изкуство, музика, театрални изкуства, литературни изкуства и много други.

Разбиране на чл

изкуството е

Думата изкуство е етимологично произлязла от санскритския език, което означава поклонение или дарение, защото древните хора са използвали думата изкуство в религиозни церемонии или така нареченото изкуство.

Като цяло понятието изкуство е израз на човешки израз, който съдържа елементи на красота и също се изразява чрез медиите дали е реално или под формата на тон, движение, форма и стих.

Разбиране на изкуството според експерти

Някои световноизвестни фигури на изкуството спорят например за понятието изкуство

 • Аристотел

  Според Аристотел изкуството е форма на изразяване, която е реална и в основата си изкуството имитира концепцията за природата.

 • Томас Мънро

  Изкуството е създаден от човека инструмент, който може да има психологически ефект върху другите, които го виждат.

 • Хилари Бел е

  Изкуството е термин, използван във всички произведения, така че да развълнува сърцето и да иска да разбере кой го е създал.

 • Платон

  Изкуството е резултат от имитация на природата с цялото й съдържание или естествени имитатори.

 • Александър Баум Гарто

  Изкуството е красота, чиято цел е да накара зрителя да се почувства щастлив.

Общи художествени функции

Има две общи функции на изкуството, а именно функцията на изкуството за отделните хора и функцията на изкуството за обществото.

1. Арт функция за отделни лица

Има два елемента, които съществуват при хората, а именно физическият елемент и психическият елемент. Тези елементи ще задоволят нуждите на изкуството физически и психологически или емоционално.

 • Изкуството като средство за задоволяване на физическите нужди
Прочетете също: Театрално изкуство: определение, история, характеристики, видове и примери

Художниците полагат усилия да създават различни изкуства, така че да могат да задоволят физическите нужди и комфорта на публиката.

 • Изкуството като средство за задоволяване на емоционални потребности

Емоциите са чувства, които съществуват у хората като щастливи, тъжни, ядосани, омраза и други.

С изкуството всеки може да изрази своите вътрешни чувства, като произведе произведение. Например, когато някой има артистична душа, той ще я изрази чрез музика, картини и т.н.

2. Изкуство за социална функция

Хората са социални същества, така че имат нужда да взаимодействат с други хора и са много зависими от другите. Има няколко функции на изкуството като среда за задоволяване на социалните нужди.

 • Изкуството като религиозна среда

Изкуството се използва като средство за предаване на религиозни или религиозни послания на хората. В ежедневието, например при сватбени церемонии, церемонии по смърт, дрехи или облекло, калиграфия и много други.

 • Изкуството като образователна среда

В света на образованието има три категории изкуство, а именно формалното образование, например в училище, неформалното образование като дейности в общността и неформалното образование, а именно в семейната среда.

 • Изкуството като носител на информация

Чрез информационните медии произведенията на изкуството могат да бъдат по-лесно разбрани от по-широката общност. Например потребителите на плакати се използват за предаване на информация за опасностите от наркотици, държавни програми и други

 • Изкуството като средство за забавление

Изкуството може да забавлява други хора и може да се използва като средство за отпускане на скуката или намаляване на тъгата.

Например, когато посещавате живописна изложба, човек може да се почувства щастлив и забавен, когато види картина.

Видове изкуство и примери

Като цяло изкуството е разделено на 5 вида, а именно

1. Изобразително изкуство

изкуството е

Изобразителното изкуство е изкуство, което се опитва да представи стойността на красотата под формата на произведения, които могат да се видят, докоснат, почувстват и се насладят. Един пример за изящно изкуство е живописта, скулптурата и много други.

Прочетете също: Глобализация - определение, аспекти, въздействия и пълно обяснение

2. Танц

Изкуството на танца: Определение на експерти, история, елементи и техники

Танцът е клон на изкуството, който е синоним на движения на тялото като източник на неговата красота. Танцовото движение се превръща в среда за комуникация на послания чрез хореографи.

В танцовото изкуство обикновено се състои от различни видове танци, като единичен, двойков, групов или колосален танц.

3. Музикално изкуство

МУЗИКАЛНИТЕ ИЗКУСТВА са: Определение, функция, елементи, видове музикално изкуство

Музикалното изкуство е произведение на изкуството, което използва ритъм, темпо, мелодия, хармония и вокали, които играят ролята на средство за предаване на посланието на артиста на публиката.

Има два вида музика, а именно вокална музика и инструментална музика. Разликата е, че вокалната музика разчита само на човешкия глас, например бийтбокс и акапела.

Междувременно инструменталната музика е вид музика, изпълнявана с помощта на музикален инструмент.

4. Театрално / драматично изкуство

Театралното изкуство е вид изкуство, което изпълнява представление на сцената.

Разбирането на театралното изкуство като цяло, описва събитие от живота, което се показва в сцена и човешкото поведение чрез движение, танци и пеене и се допълва от диалога на играчите. Театралното изкуство често се нарича актьорско майсторство.

5. Литературни изкуства

Литературното изкуство е вид изкуство, което използва езика като среда, както устно, така и писмено, така че да създава радост за тези, които му се радват.

Има два вида литературни изкуства, а именно поезия и проза.

 • Поезията е изкуство, което има тенденция да опростява описанието, като улавя същността на проблема, който трябва да бъде изразен.
 • Прозата е литературно изкуство, което се опитва да опише подробно обстоятелства, желания или въображение.

Това е обяснение на значението на изкуството, неговите функции и видове. Може да е полезно!