Определение на етиката и етикета (примери, разлики и видове)

етикет е

Етикетът е начин да се постъпва правилно, както се очаква, докато етиката е намерение, че действието може да се извърши или не, съобразно добрите или лошите намерения.

Във всекидневния живот често чуваме термина етика? Знаем ли обаче значението, видовете етика и разликата между етика и етикет.

Да, може би само няколко души там знаят значението на етиката и основната разлика между етиката и етикета и много повече.

Затова направихме дискусия за етиката и етикета, която предотвратява неразбирането на информацията в общността, нека разгледаме следното обяснение.

етикет е

Определение за етика и етикет

Етиката идва от гръцка дума, която означава обичаи или навици. Етиката тук е свързана с добрите житейски навици за другите и етиката в обществото.

Буквално етиката е ценностна система за това как хората трябва да живеят добре като социалните хора по обичай, който след това се проявява в модел на добро поведение и се повтаря в продължение на дълъг период от време.

Етикетът, според Касмир, е процедурата за общуване с други хора. Самият етикет идва от френския " етикет ", което означава покана, използвана от краля, когато провежда приемно парти, за да покани гости от определени кръгове.

Разлика в етиката и етикета

Според Бартенс етиката и етикетът имат основни разлики:

 • Етикетът се прилага само ако някой присъства, ако няма човек, етикетът не се прилага. Етиката се прилага независимо от присъствието или отсъствието на други присъстващи хора
 • Етикетът е начин за правилни действия, както се очаква. Етиката е намерение, че действието може да бъде извършено или не, съобразно доброто или лошото намерение.
 • Етикетът е относителен. Може да се счита за грубо в една култура, но в друга се смята за учтиво. Например ядене с ръце или оригване по време на хранене. Етиката е много по-абсолютна или абсолютна, например "не кради правилото", което е етика, за която не може да се договаря.
 • Етикетът е формалност (навън), гледана от външното отношение, изпълнено с учтивост и доброта. Етиката е съвестта (вътрешна), как да бъдем етични и добри
Прочетете също: Граница на световната територия: астрономическа и географска (ПЪЛНА) заедно с обяснение етикет е

Видове етика

Етиката, основана на философията, е разделена на два вида, тази наука включва анализ на доброто и лошото приложение на дадено действие в живота в обществото.

Два типа етика включват философска етика и богословска етика.

 • Философска етика

Философската етика се корени в мисловните дейности, извършвани от хората. Етиката е част от философията, защото етиката идва от човешкия ум.

Следователно етиката във философията се разделя на две характеристики, а именно емпирична и неемпирична.

Емпиричната е вид философия, която се занимава с реални или конкретни събития, например областта на правната философия, която се занимава с право. Междувременно, не-емпиричното е част от философията, която се опитва да надхвърли конкретни или реални неща, тази природа се опитва да зададе симптомите, които я причиняват.

 • Богословска етика

Богословската етика се корени в ученията на религиите в този свят. Има две етики, които трябва да се помнят в тази етика.

Първо, тази етика не е ограничена от една религия само защото в този свят има много религии, така че всяка религия има различна теологична етика.

Второ, богословската етика е част от общата етика, която се прилага широко и е известна на повечето хора.

Примери за етика и етикет

Примери за етика

 1. Кражба, ограбване или увреждане на други
 2. Закъснение в училище, работа и други
 3. В понеделник на учениците е забранено да се мият, ако някой има морал, той няма да се пере в понеделник, въпреки че може да има възможности и да не се прилагат санкции.

Пример за етикет

 1. Храненето с помощта на ръце без лъжица, яденето на етикет без лъжица се прилага само сред буржоазията, докато е в исляма, това действие е суната.
 2. Някои етикети, като например да си бръкнеш в носа, да пукаш или да плюеш, може да се считат за груби, ако някой друг е наоколо. Когато обаче други хора не присъстват, това не е проблем
Прочетете също: Обяснение на неопределена интегрална и интегрална тригонометрия [ПЪЛНО]

Това е обяснение на разликите в етиката и етикета. Може да е полезно!