Очакваните честоти са: Формули и примери

очакваната честота е

Очакваната честота еброят на очакваните изяви в дадено събитие чрез многократно провеждане на експерименти, които са известни също като експериментални тестове

Или произведението на вероятността за поява, например събитие А с броя на извършените експерименти.

Просто казано, играл ли си някога Лудо? Хвърляте две зарове едновременно и очаквате шест да се появят и на двата зара? Ако е така, това означава, че сте приложили теорията за очакваната честота .

Очаквани честотни формули

Най-общо формулата за очакваната честота е следната:

очакваната честотна формула е

Информация:

F h (A) = очакваната честота на събитие A

n = брой повторения A

P (A) = вероятност за събитие А.

Примери за очаквани честотни въпроси

Примерен проблем 1

  1. Двете зарове се хвърлят заедно 144 пъти. Определете шанса, че надеждата ще възникне
  2. Шестимата и на двамата умират.
  3. Числото е общо шест на двата зара.

Решение:

За да разрешите проблем като този, първо изчислете общия брой повторения. Всички събития са означени със S, след това:

очакваната честота на заровете е

Така че броят на членовете на вселената на числата е n (s) = 36.

1. Появата на числото шест на двата зара.

За двете числа, които се появяват, само едно е (6,6), след това:

n (1) = 1

Тогава броят на експериментите е 144 пъти

n = 144

По този начин,

очакваната честота е

И така, очакваната честота на появата на числото шест на двата зара е 4 пъти.

2. Външният вид на заровете общо шест

За броя на заровете общо шест, а именно

Тогава броят на експериментите е 144 пъти

По този начин,

И така, очакваната честота на появата на шест зара е 20 пъти.

Примерен проблем 2

Една монета, която беше хвърлена във въздуха 30 пъти. Определете очакваната честота на появата на числовата страна.

Прочетете също: Формули за ускорение + Примери за проблеми и решения

Решение:

Вселената на този инцидент е само две, а именно числовата страна и страната на картината, или записана

тогава n (S) = 2

Броят на хвърлените монети е 30 пъти, след това n = 30

Има само една възможна страна на числото, така че n (A) = 1

Очакваната честота на събитията е,

очакваната честота е

По този начин очакваната честота на поява на числовата страна е 20 пъти.

Заключение

Така че очакваната честота е честота или броят на опитите, умножен по вероятността за събитие, което води до броя на очакванията, появяващи се за конкретно събитие.

След обяснението по-горе можете ли да изчислите надеждите си за печалба от лотария? Какви трикове трябва да направите, за да са високи надеждите ви за победа?

Напишете вашия сигурен трик в коментарите и ги уведомете.

По този начин обяснение на формулата и разбирането, както и примери за честотата на очакванията, надяваме се, че това е полезно и ще се видим в следващия материал