Танц: Определение, история, характеристики, типове и примери

танцовото изкуство е

Танцът е изкуство, което съчетава визуалното с ритъма. Изкуството на танца също е културно наследство, изкуството на танца е универсално, тоест целият свят има свои собствени танцови изкуства.

изкуството на танца се развива от време на време, от развитието на изкуството на танца, то позволява много нови видове съвременен танц.

История на танца

1. Първобитната ера

Започвайки от самото начало преди съществуването на царството в света, танците се смятат за свещена и магическа сила.

И така, създадоха танц, който се използва въз основа на техните вярвания.

Един от тях е танцът на дъжда, танцът на екзорсизма, танцът на пробуждането и други. Създаването на този танц се основава и вдъхновява от движенията на природата и имитира движенията на живите същества.

2. Ера на индуисткия будизъм

Тогава историята на танца в света продължи по време на разпространението на индуисткия будизъм, който беше повлиян от културата, донесена от търговците.

Започвайки от индуистката будистка епоха, един танц започва да има стандартизация и стандарти, тъй като има литература за танца, съставена от Бхарата Муни, озаглавена Natya Sastra, която обсъжда 64 вида движения на ръката на мудра.

3. Ислямска епоха

Развитието на танца в света през ислямската ера започва през 1755 г., когато ислямското царство Матарам е разделено на две.

С разделянето на ислямското царство Матарам тези две царства започнаха да показват своята идентичност чрез танци.

4. Колониална ера

Историята на танца в света претърпява неуспех през колониалната ера поради хаоса по това време.

Обаче танцът, който беше изложен в двореца, все още се изпълняваше и дори поддържаше добре. По време на колониалния период танцът се демонстрира само на важни кралски събития.

Един пример за танц, вдъхновен от борбата на хората през колониалния период, е танцът Правиругуно. Танцът Правиругуно е роден в Централна Ява и разказва за упоритостта на световните герои.

5. Епохата след независимостта

Изкуството на танца продължава да се развива след независимостта на света, така че танците могат да се изпълняват за традиционни и религиозни церемонии.

Понякога този танц се развива и днес като забавление. Освен това много млади хора започнаха да се интересуват от света на танца.

Това може да бъде доказано от броя на младите хора, които обичат танците и могат да демонстрират различни видове танци. Като се започне от традиционния танц и дори от модерния танц.

След като разбрахте развитието на танца, сега е моментът да опознаете танца по-задълбочено. Следва цялостно разбиране на танцовото изкуство, на което трябва да се подчинявате!

Разбиране на танцовото изкуство

Танцовото изкуство е ритмично движение, изпълнявано на определено място и време за изразяване на чувства и предаване на послания от човек или група.

Някои мнения относно дефиницията на танца според различни цифри:

1. Според експерт на име Соедарсоно

танцовото изкуство е израз на човешката душа, който се изразява чрез красиво (естетическо) ритмично движение.

Значението на Dr. Soedarnoso, изразът на чувство е желанието отвътре на човек, който дарява или показва чувствата и емоциите на този човек.

Междувременно красивите ритмични движения са движения на тялото, които са приспособени към ритъма на придружаващите ноти, така че да създадат омагьосваща сила за тези, които ги виждат ”.

2. Според принц Сурядининграт

Танцът е движение, което се представя от всички членове на тялото на човек, което се изпълнява в хармония с ритъма на музиката със специфична цел.

3. Според Wikipedia

Междувременно танцовото изкуство е ритмичен жест в съзвучие с музиката, изпълнявана на определено място и време за социални цели, изразяваща чувства, намерения и мисли.

Звуците, наречени танцова музика за съпровод, управляват движенията на танцьора и засилват значението, което трябва да бъде предадено.

Прочетете също: Вътрешни и присъщи елементи в кратка история (Пълна) + Примерни въпроси

Характеристиките на танцовото изкуство

Танцовото изкуство също има характеристики, а именно:

 • Моделите на движение са определени.
 • Има висока художествена стойност
 • Създаденото движение надхвърля минималните изисквания, изисквани от контекста.
 • Растете и се развивайте сред благородството.
 • Неговите мерки за красота надхвърлят регионалните граници.
танцовото изкуство е

Елементи на танца

накратко, танцът е изкуството на движението на тялото, придружено от ритъм и има определена цел.

От това разбиране танцът със сигурност има елементи като основните и поддържащите елементи, както следва:

1. Wiraga (рага)

Wiraga на явански означава рага, която в контекста на танца е известна като движение. Танцът трябва да подчертава динамични, ритмични и естетически движения на тялото.

Въпреки това, не всички движения в танца имат конкретна цел.

 • Обикновено движение или чисто движение е движение в танца, което няма конкретна цел
 • Смислено движение е движение в танц, което има дълбоко значение и има определена цел.

Wiraga може да повлияе на възприятието, създадено от танца. Примери за смислени движения, а именно кръговото движение на китките имат значението на нежност, гъвкавост. Докато движението на талията има значението на власт или власт.

2. Wirama (ритъм)

Невъзможно е един танц да бъде просто танцьор, който се движи тук-там без съпътстваща музика.

Музиката служи за придружаване на движенията на танцьора. С музиката едно движение ще има повече значение, защото създава определена атмосфера.

В този случай танцьорът трябва да може да регулира ритъма, ритъма и темпото, така че да бъде хармонично и естетически приятно.

3. Wirasa (вкус)

Танцът трябва да може да предаде послания и чувства на публиката чрез движенията и израженията на танцьорите.

Следователно танцьорът трябва да може да анимира и изрази танца чрез мимики и задълбочаване на характера.

Например, ако изиграният герой е нежно селско момиче, в допълнение към грациозните движения, танцьорът трябва да покаже и поддържащ израз на лицето.

Някои допълнителни елементи в танцовото изкуство

4. Грим и костюми

Невъзможно е танцово шоу да включва танцьори с импровизирани костюми и грим.

Този елемент подпомага създаването на танцова атмосфера и предава имплицитен характер и послание.

5. Модели на пода

Танцът ще бъде красив, ако танцьорът може да овладее модела на пода. Не само да си в средата на сцената, но и да се движиш тук-там, за да не отегчиш публиката поради монотонност.

Това е много важно и за танци, които се изпълняват от много танцьори, така че танцьорите да не се сблъскват помежду си, така че показаните движения да бъдат хармонични, компактни и подредени.

6. Настройка на сцената

Изкуството на доброто танцово изпълнение ще обърне внимание на сцената.

Въпросната сценична обстановка включва и осветление. Ако само, балетната сцена не беше твърде ярка, но и не твърде тъмна.

По същество управителят на стаята трябва да може да се адаптира към танца, който ще се изпълнява.

7. Имот

Това свойство е поддържащ инструмент като шалове, чинии, чадъри, свещи.

Въпреки че не всички танци използват свойства, този елемент също се нуждае от внимание, за да подпомогне визуализацията на танца.

Самият Propeti цели да улесни публиката да изследва значението на танца.

Функцията на танцовото изкуство

След като обсъдим ясно значението до неговите елементи, има ли танцът функция?

Разбира се, има много функции на този танц. Когато функцията е приспособена към целта на изпълнението на самото танцово изкуство.

1. Като шоу

Първата танцова функция е за шоу или сцена.

Когато този танц подчертава красивата хореографска страна, той също е концептуализиран. По този начин зрителите, които го видят, ще се интересуват и ще се чувстват забавени.

2. Като церемониален танц

Освен за изпълнение на представления, танците могат да бъдат предназначени и за запълване на определени церемонии.

Обикновено тези, които често използват танци в тази церемония, като традиционни церемонии или определени религиозни ритуали.

В този танц, разбира се, това, което се показва, е тържественост, докато се общува с Всевишния.

Прочетете още: Планетите в Слънчевата система и Редът на планетите

3. Като забавление

Всъщност не е толкова различно от функцията на танца като шоу. Но разликата е, че във функционалността на изпълнението танцът се прави, като се мисли за интересна танцова концепция или хореография.

Що се отнася до забавлението, неговата цел и функция са само за забавление. Движенията и танцовите модели със сигурност са по-свободни.

4. Като Сдружение и чл

Друга функция е като форма на асоциация и изкуство. Ако е за асоциация, тогава танцът може да се играе като форма на взаимодействие между хората и е по-комуникативен.

Междувременно, за изкуствата, танцът функционира за запазване на определени култури. Например в традиционните танци или традиционните танци, които са уникални и различни във всяко племе.

Видове танци

Не само функциите им са разнообразни, видовете танци също са много разнообразни и са групирани в 2 части.

Когато това групиране се основава на броя на танцьорите и техния жанр или поток.

1. Видове танци според броя на танцьорите

Видът на танца според броя на танцьорите със сигурност се основава на това колко хора правят танц.

При разделянето този тип също е разделен на 3 категории.

 • Самостоятелен или единичен танц, където танцът се изпълнява само от един човек. Например танцът Gatotkaca от Централна Ява.
 • Танцувайте по двойки или от двама души, например, като танца Маска от Западна Ява.
 • Групов танц, който се изпълнява от повече от двама души. Примерите, разбира се, са много, като танцът Кечак от Бали или танцът Саман от Ачех.
 • Kolosal Dance , изпълнявани масово от повече от много групи. Например танцът paju gandrung sewu от Banyuwangi.

2. Видове танци по жанр

Междувременно, ако се основава на жанра, то този танц може да се основава на два основни типа. И двата танца са традиционни танци и съвременни танци, които често се наричат ​​нови танцови творения, чиито движения се определят или създават от определен човек и в определен момент.

Традиционен танц

Традиционният танц е танц, който се предава от поколение на поколение от време на време. След това този танц се запазва и се превръща в определена култура в даден район.

Традиционните танци обикновено имат философски, символични и религиозни ценности. По отношение на движението, формирането, облеклото и грима традиционният танц обикновено има определен стандарт и има тенденция да не се променя много. След това традиционният танц се разделя на класически танц и популярен танц.

Класически традиционен танц

Класическият танц е вид танц, който се е развил сред аристократите. Тъй като расте в аристократична среда, този танц е обвързан с определени правила и не може да се променя небрежно.

Обикновено класическите традиционни танци се изпълняват за посрещане на почетни гости или определени церемонии.

Примери за класически традиционен танц са танцът Bedhaya Srimpi от Централна Ява и Sang Hyang Dance от Бали.

Традиционен народен танц

Както подсказва името, този танц е по-популистки от класическия традиционен танц. Народният традиционен танц е вид традиционен танц, разработен от обикновените хора и се е превърнал в наследствена култура.

Движенията на традиционния народен танц са лесни за изпълнение и относително прости. Традиционният народен танц обикновено се танцува по време на определен празник.

Примери за този тип танци са Jaipongan от Западна Ява и чадърният танц от малайски.

Модерен танц

Модерният танц е танц, който е доминиран от чувства и емоции, които са основните характеристики на човешката природа, която има желание да бъде свободна, така че този тип танци е по-насочен към очакваната свобода.

Съвременният танц е по-свободен, което означава, че е свободен да изразява различни движения, без да се налага да следва съществуващите модели, стандарти и традиции.

Примери за модерен танц: брейк денс, съвременен танц, салса танц, балет и така нататък