Социокултурна промяна - пълна дефиниция и примери

социокултурната промяна е

Социокултурната промяна е промяна в реда на живота в общността, която включва социална промяна, както и културна промяна. Един пример за социокултурна промяна е използването на цифрови медии в социалния живот.

Объркани ли сте от определението и примера за социокултурна промяна?

Спокойно, по този повод това ще бъде обсъдено. Това е така, защото промените в тази област често имат отрицателно въздействие върху обществото. Преди да започнете да правите заключения обаче, трябва да прочетете внимателно тази статия.

Социално-културна промяна

Преди да бъдем обсъдени допълнително, ще обсъдим социалните и културните промени поотделно.

Промените, които се случват в социалните елементи, се наричат ​​социални промени. Това включва социалната структура и самата социална функция. Обхватът включва промени в поведението, мисловни модели и открития.

Междувременно културната промяна е промяна, която автоматично се случва, когато има социална промяна. Тази промяна включва материална и нематериална култура.

От това може да се заключи, че социокултурната промяна е промяна в реда на живота в общността, която включва социална промяна, както и културна промяна.

Причини за социално-културни промени

  • Има много причини за социално-културни промени, някои от които са:
  • Навлизането на други култури, които засягат родната култура
  • Промени в околната среда
  • Конфликт
  • Промяна в популацията
  • Появата на нови открития в обществото

Особено в дигиталната ера, каквато е сега, социокултурната промяна е нещо, което се случва винаги.

Примери за социално-културни промени

Формата на социокултурната промяна се класифицира на три части:

  • Планирани промени или обратно
  • Промени, които имат голямо и малко въздействие
  • Бърза и бавна смяна.
Прочетете също: 20+ национални герои: имена, биографии и снимки [ПОСЛЕДНО]

Планирани и непланирани социокултурни промени

Пример за планирана социално-културна промяна е изграждането на пристанище на плажа Сине, Тулунгагунг.

Междувременно пример за непланирани промени е появата на проституиращи зони в туристическите райони.

Големи и малки социално-културни промени

социално-културни промени поради природни бедствия

Промените също могат да окажат голямо въздействие, като социалните системи и поминъка на село Кинахрехо, които се промениха, след като бяха засегнати от изригването на планината Мерапи.

Междувременно промяната, която оказа малко влияние, беше промяната в подстригването на децата в училище, когато те влязоха в дългата ваканция.

Примери за бързи и бавни социално-културни промени

И накрая е промяна бързо и бавно. Бързата промяна се нарича още революция. Например индустриалната революция в Англия.

Междувременно бавните или еволюционни промени са промени, които се случват във финансовите транзакции. Сделките, които първоначално са били извършвани чрез бартер, са заменени с хартиени пари и цифровите пари бавно стават достъпни.


Промяната наистина може да има въздействие върху обществото, било то отрицателно или положително.

Всичко обаче се връща към способността на обществото да реагира на него. По-добре бъдете мъдри, като филтрирате тези промени. Да бъдеш критичен е ключът. Това е така, защото социокултурната промяна е нещо, което не може да бъде предотвратено.