Двуизмерни изящни изкуства: обяснение и примери (ПЪЛНО)

двуизмерно изобразително изкуство

Двуизмерното изкуство е произведение на изкуството, което има два размера (дължина и ширина). Примери за това са картини, картини, батик, плакати, стенни картини и т.н.

Често срещаме различни изобразителни изкуства около нас, както в писмена, така и в устна форма. Например, когато присъстваме на художествена изложба, има различни произведения на изкуството под формата на картини, картини, релефи и други произведения на изкуството.

Изобразителното изкуство е клон на изкуството, който формира произведение на изкуството, използвайки носители, които могат да се видят чрез чувството за зрение и могат да се усетят чрез усещането за допир.

Въз основа на своите измерения изобразителното изкуство е разделено на две, а именно двуизмерно изкуство и триизмерно изкуство.

Двуизмерното изкуство е произведение на изкуството, което има два размера (дължина и ширина). докато триизмерните произведения на изкуството имат три размера (дължина, ширина и дебелина) или имат пространство.

Елементите

Точка

Точката е най-основният елемент на двуизмерното изкуство. Колекция от точки ще образува линия. Точките, събрани с различни цветове, ще създадат различен смисъл в двуизмерното произведение на изкуството.

Линия

Линията е съвкупност от точки, образувани чрез надраскване или преместване от една точка в друга. Примери за линии: дълги, върхове, къси, дебели, извити, прави, вълнообразни или счупени.

Поле

Самолетът е съвкупност от линии, които образуват плоска форма. Колекция от равнини ще образува пространство, пространството тук, което познаваме като размери като размери на дължина и ширина.

Форма

Комбинацията от полевите елементи ще създаде форма. Форма буквално означава форма или пластмасова форма. Сградите са обекти, които са видими за окото като кръгли, квадратни, неправилни и други.

Прочетете също: Плътност: Определение, формули и единици + Примерен проблем (ПЪЛНО)

Цвят

Цветът е важен елемент в произведението на изкуството. Цветът дава усещане и послание в произведението на изкуството, което художникът иска да предаде, така че да съответства на съществуващата картина на реалността.

Цветът е разделен на пет, а именно основен (червен, жълт, син), вторичен (смесен цвят), третичен, аналогов и допълващ.

Тъмна светлина

Светлината тъмнина възниква поради разликите в интензивността на светлината, падаща върху повърхността на обекта. Тъмните и светли елементи създават впечатление и пространство или дълбочина

Пространство и дълбочина

Този елемент е свързан с елемента тъмна светлина. Тъй като като създава тъмно и светло впечатление на картина като изпъкнала, стърчаща или далечна, тя ще създаде псевдо-дълбочина, получена от илюзията на окото.

Арт техники

Някои от техниките, които могат да се използват в двуизмерното изкуство, са показани по-долу.

Техника на плаката

Техниката на плаката е техника на рисуване, която използва акварелни, акрилни или маслени бои с дебели щрихи и дебел и дебел състав на боята.

Прозрачна техника

Прозрачната техника използва основната течност под формата на акварел. Тази техника създава произведения с тънки щрихи и има тенденция да бъде прозрачна.

Техника на колаж

Техниката на колаж е техника чрез залепване на различни форми и хартиени материали върху шаблон или картина. Техниката на колажа има тенденция да бъде реалистична и абстрактна.

3М Инженеринг

Техниката 3М има съкращението на сгъване, рязане и залепване. Тази техника може да манипулира листове хартия в триизмерна творба.

Блок техника

Блоковата техника е техника на рисуване чрез покриване на обекта на изображението с помощта на един цвят, така че да се появи само глобалното изображение или силует.

Линейна техника

Линейната техника е техника, която използва няколко подредени линии, за да предаде послание от художника, така че да може да се наслаждава на много хора

Прочетете също: Оценка: Определение, цел, функция и етапи [ПЪЛНО]

Техника на засенчване

Техниката на засенчване е основна техника, използвана за рисуване или рисуване с помощта на химикал или молив. Тази техника е полезна за покриване на обекти с фини линии, правене на линии успоредни или изглеждащи кръстосани.

Акварелна техника

Техниката на Aquarel не беше толкова различна от Прозрачната техника. Тази техника използва акварел с леки щрихи, за да покрие обекта на изображението.

Техника на Pointilis

Добре известна техника на рисуване, използваща комбинация от цвят и размер на точки

Мозаечни техники

Техниката на мозайката е техника на залепване на парчета хартия или плат, за да се оформят предмети, които да се рисуват.

примери за двуизмерно изкуство

Двуизмерни принципи на изобразителното изкуство

Единство (единство) : свързване на части от произведение на изкуството.

Хармония (хармония): близостта на елементи от различни елементи за създаване на хармония (съвпадение).

Контраст (акцент ): впечатлението, получено поради 2-те елемента, които са противоположни.

Ритъм (ритъм): редовното повторение на повече от един елемент.

Градация: постепенно подреждане на цветовете въз основа на степента на смесване.

Пропорция: сходство или сравняване на части помежду си.

Баланс (баланс): впечатлението, което се получава от подредена аранжировка или подредена по такъв начин, че във всяка аранжировка да има една и съща атракция.

Примери за двуизмерни изящни изкуства

Някои примери за двуизмерно изкуство включват,

  • Боя
  • Фотография
  • Батик
  • Калиграфия
  • Мозайка изкуство
  • Картина
  • Постер
  • боядисване на стена

По този начин, обяснение на двуизмерното изкуство и примери. Може да е полезно!