Умножение на матрица - формули, свойства и примерни проблеми

умножителна матрица

Матричното умножение е умножение, което включва матрица или подреждане на числа под формата на колони и числа и има определени свойства.

Матрицата е подреждане на числа, символи или символи, подредени по редове и колони като квадрат. Числа, символи или символи в матрицата се наричат ​​елементи на матрицата.

умножителна матрица

Матрицата обикновено се обозначава с главни букви като A и B. Тогава 1,2,3 и 4 се наричат ​​елементи на матрицата A. По същия начин a, b, c, d, e, fd и g елементите на матрицата B.

Матрицата има ред. Поръчката е число, което представлява броя на редовете и колоните на матрицата. Редът на матрицата A е 2 × 2 (брой редове 2 и брой колони 2). В този случай може да се напише

Типове матрица

1. Линейна матрица

Матрица на редове е матрица, състояща се само от един ред. Поддръжката от порядъка на 1 × n с броя на колоните по n .

2. Матрица на колона

Матрица на колона е матрица, състояща се само от една колона. Поръчката е m × 1 с броя редове, колкото m .

3. Матрица нула

Нулева матрица е матрица, в която всички елементи са нула.

4. Квадратна матрица

Квадратна матрица възниква, когато броят на редовете е равен на броя на колоните.

5. Диагонална матрица

Диагоналната матрица е квадратна матрица, при която числата в диагоналната позиция не са нула. Ако числата по диагоналите са еднакви, това се нарича скаларна матрица .

диагонална матрица

6. Матрица на идентичността (I)

Матрица, в която всички основни диагонални елементи са числото 1, в противен случай числото 0.

диагонална матрица

7. Матрица на горния триъгълник и долния триъгълник

  • Горна триъгълна матрица

Матрицата на горния триъгълник е матрица, в която всички елементи под основния диагонал са числото 0.

  • Долна триъгълна матрица
Прочетете също: Хомогенно е - Значението и описанието му е пълно (ХИМИЧЕСКИ)

Матрицата на долния триъгълник е матрица, в която всички елементи над главния диагонал са числото 0.

Формула за умножение за матрица

Да предположим, че матрицата A (a, b, c, d) е с размер 2X2 по матрица B (e, f, g, h) с размер 2X2, така че формулата ще бъде:

умножителна матрица 2 пъти 2

Изискването за умножаване на две матрици е, че броят на колоните от първата матрица трябва да бъде равен на броя на редовете от втората матрица, както следва:

Свойства на матричното умножение

Като се има предвид, че A, B, C са всяка матрица, чиито елементи са реални числа, тогава:

  • Свойството на умножение с нулева матрица
  • Асоциативно свойство на умножението
  • Ляво разпределителни свойства
  • Правилни разпределителни свойства
  • Свойството на умножение по константа c
  • Свойство за умножение с матрица за идентичност

Пример за матрица за умножение

  1. Брой го

Решение:

пример за задача за умножение на матрица

2. Каква е стойността на x + y, която удовлетворява

Решение:

Настройте уравнението спрямо позицията на получения елемент

Така,

пример за задача за умножение на матрица

3. Какъв е резултатът от 

пример за задача за умножение на матрица

Отговор:

пример за задача за умножение на матрица