Нормите за благоприличие: Определение, цел, санкции и примери

примери за нормите на благоприличието

Примерите за морални норми включват честност в думите и делата, уважение към ближните, не нарушаване на комфорта на другите, връщане на дългове или заеми от други хора и пълната дискусия ще бъде обяснена в тази статия.


Нормата за благоприличие произлиза от две думи, а именно норми и морал, които могат да се интерпретират на език като:

 • Норма

  Норма е заповед или насока, създадена от хората като социални същества, чиято природа е принудителна или хората са задължени да спазват тези разпоредби.

 • Благоприличие

  Благоприличието означава добро поведение, свързано с обноските и учтивостта

От двете значения може да се заключи, че нормата на благоприличието е, че тази норма идва от човешката съвест, която се практикува многократно в навик.

В този случай може да се каже накратко, че докато човек се придържа към тази норма, хората ще действат хуманно.

безобразие

Цел на нормата на целомъдрието

Както в целта на нормите, които управляват обществото, така че да се създаде благоприятно общество.

Нормите за благоприличие също имат за цел да предоставят инструкции за това как да се държат и да се държат, когато решават какво да правят, избягват или се противопоставят.

Това прави нормите за благоприличие универсални и изпълнявани от всички хора, причината за това е също повлияна от философията на моралните норми, идваща от човешката съвест.

Не рядко обаче тази норма може да бъде разрешена чрез извинение и действие, за да не се повтарят грешките отново.

Санкциите нарушават нормата на благоприличие

Нормите са правила, които съществуват в обществото, ако някой наруши тези правила, разбира се, ще бъде обект на санкции или наказания.

Видовете санкции, наложени върху всяка норма, варират в зависимост от това колко тежки или нарушени са правилата и колко силно тези норми се прилагат в обществото.

Прочетете също: 18+ ПЪЛНИ клона на биологията - с обяснения

В случаите на нарушаване на нормите за благоприличие, санкциите, получени при нарушаване на тази норма, включват чувство за вина и дълбоко съжаление за нарушителя.

Освен съжаление и вина, не е необичайно някой, който нарушава нормите за благоприличие, да получава санкции под формата на критика, намеци и лоши предразсъдъци от местната общност.

Характерни черти

Въз основа на обяснението по-горе може да се заключи, че моралната норма има следните характеристики:

 • Произведено от човешката съвест
 • Локално в определено общество
 • Може да се променя според условията в общността
 • Санкциите от тази норма са индивидуални, като например да бъдат изключени от обществото, да се срамуват или да се самосъжаляват.

Примери за нормите за благоприличие

Докато примерите за морални норми са следните: примери за морални норми, които срещаме много в обществото или в региона на света.

 • Честен в думи и дела
 • Уважение към ближните
 • Помагане на други в нужда
 • Не нарушава комфорта на другите
 • Върнете дългове или заеми от други хора
 • Не крадете чужди вещи
 • Облечете се според мястото и ситуацията