Елементи на изкуството (ПЪЛНО): Основи, снимки и обяснения

елементи на изобразителното изкуство

Елементите на изкуството включват точки, линии, области, форми, пространства, цветове, текстури и светло тъмно. Всички те са елементи, които съставляват произведение на изкуството и ще бъдат обяснени изцяло в тази статия.


Знаеш ли? ако произведението на изкуството, произведено от художник или дизайнер, се състои от елементи на изкуството, които се обединяват в едно цяло, за да може да се наслаждава визуално.

уау, ето защо картините или произведенията на изкуството, които обикновено се излагат, имат висока естетическа стойност и са много красиви. Елементите на изкуството обикновено се състоят от физически и нефизически елементи.

Този физически елемент означава, че произведение на изкуството може да се види директно, като точки, линии, полета, форми, интервали, цветове, текстури и светлина. Междувременно нефизическите елементи са общи принципи, използвани за поставяне на физическите елементи в произведения на изкуството.

Физическите елементи основно покриват всички елементи на изкуството, съдържащи се в даден обект. Наблюдението на визуалните елементи не се различава от наблюдението на обекти около нас.

Колкото по-добре опознавате тези визуални елементи, толкова по-добре наблюдавате оценката на изкуството, която виждате. За повече подробности относно елементите на изобразителното изкуство вижте следното обяснение.

Елементи на изобразителното изкуство

Точка

елементи на произведения на изкуството

Точката е най-основният елемент на изобразителното изкуство. Тук става основата на изкуството, защото точката може да роди идеи / идеи и след това да създаде линия, форма и равнина.

Освен това има и известна техника на рисуване, която използва комбинация от точкови цветове и размери, наречена техника на Пуантилизъм.

Линия

линейни елементи на изкуството

Линията е съвкупност от точки, образувани чрез надраскване или преместване от една точка в друга. По дефиниция линиите са щрихите или границите на обект, пространство, площ, цвят, текстура и други.

Прочетете също: Добри и правилни примери за официални писма за покана (Последни)

Линиите също са основен и важен физически елемент при създаването на изящни произведения на изкуството. Линиите образуват надлъжни размери и имат специфични посоки и характеристики като дълги, къси, вертикални, хоризонтални, прави, извити, вълнообразни и много други.

Поле

поле

Както знаем, равнината има равна повърхност и е двуизмерен обект. Ако колекция от линии се съберат между краищата на основата, тя ще образува равнина. Самолетът е разделен на две геометрични равнини (квадрати, триъгълници и т.н.) и органична равнина (свободна кривина), освен това равнината има и променливи свойства според формата си.

Форма

Комбинацията от полевите елементи ще създаде форма. Форма буквално означава форма или пластмасова форма. Сградите са обекти, които са видими за окото като кръгли, квадратни, неправилни и други. Докато пластмасовата форма е формата на обект, която е видима поради стойностния елемент на обекта, например хладилник.

Има два вида формуляри, включително:

  • Геометрични

    Геометричните форми се състоят от кубистични (напр. Блокове и кубчета) и цилиндрични (напр. Сфери, тръби)

  • Негеометрични

    Форми, които имитират обекти в природата като: животни, хора, дървета и много други.

Стая

Пространството е площта на набор от равнини и размери, които включват дължина, ширина и височина. В дадено пространство илюзията може да се създаде с линии и равнини, след което да се комбинира с цветове, които могат да създадат илюзия за светлина като перспектива и светло тъмен контраст.

Така че пространството често се свързва с площта и обхвата на обектите.

Цвят

Цветът е най-доминиращият елемент в произведението на изкуството. Впечатлението, създадено от цвета, ще даде картина на произведението на изкуството в съответствие със съществуващите факти.

Знаем, че цветовете идват от основните цветове като червено, жълто и синьо. Наличието на цвят създава определено впечатление, например тъмните цветове обикновено придават тежък нюанс, а светлите цветове обикновено придават леко усещане.

Прочетете също: 1 година колко седмици? (Години до седмици) Ето отговора

Текстура

елементи на изобразителното изкуство

Текстурата е състоянието на повърхността на обекта, което обикновено се тества с помощта на усещането за допир. Според Fajar Sidik и Aming Prayitno, текстурата е повърхностна характеристика като мека, мека, груба и гладка.

Според Rasjoyo Textur прави произведение с висока стойност, защото добавя ритъм и динамика към повърхността на произведението.

Тъмна светлина

елементи на изобразителното изкуство

Последният елемент на изкуството е тъмният и светлият елемент. Светлината тъмнина възниква поради разликите в интензивността на светлината, падаща върху повърхността на обекта.

Тази разлика е защо се появяват различните нива на цвета. Къде, страната, която е изложена на светлината, ще бъде по-ярка, докато страната, която е леко изложена на светлината, ще бъде по-тъмна.


Това е обяснение на елементите на изкуството, допълнено със снимки. Може да е полезно!