Моралите са: цели, видове, примери и Далил

моралът е

Моралите са маниери или поведение. С човешкия морал можем да различаваме добрите и лошите неща. Пълно описание на морала ще бъде обсъдено в тази статия.

Моралът идва от арабски, а именно Al-Khulk, което означава характер, темперамент, поведение, навици и поведение.

Въз основа на термина моралът са черти, които са залегнали в човек, които излизат лесно без никаква мисъл или принуда.

Смисълът на морала е ...

В Великия речник на световния език моралът е нрави или поведение. Междувременно, според трима учени, а именно Ибн Мискавах, Ал Газали и Ахмад Амин, Ахлак е черта, която съществува в човека и е присъща на самия него, която може да се появи незабавно, без първо да се обмислят мислите.

Някой, който многократно прави добри дела и го прави естествено, може да се каже, че е морален човек.

Тласъкът в себе си е много силен, без много да се мисли, няма впечатление, че сте принудени да правите добри дела, така че човекът да има добро морално отражение.

Морална цел

Като човек е редно да имаме добри нрави. Ето защо хората са същества, които отлично го различават от другите същества.

Отношенията с хората ще бъдат по-добри, ако са придружени от морал, не само, че Аллах SWT винаги ще добавя награда, ако поддържаме взаимни отношения и приятелство с другите.

Науката за морала има за цел да открие разликите между добрите и лошите човешки действия, така че хората да се справят и да избегнат злите черти и ще създаде най-ефективната система за социални взаимодействия в обществото.

Това, което трябва да бъде контролирано от хората, за да станат морални личности, са външните действия на хората или техните вътрешни действия. Ако човек може да контролира своите вътрешни действия, тогава той може да стане човек с добър характер.

Прочетете също: Молитви за родители: арабски, латински четения и техните пълни значения

Е, добрите или лошите действия се определят от действията на сърцето или сърцето. Както е обяснено в "Хадис Арбаин ан Навауи", Расулула Сау веднъж каза:

"И знайте, че в тялото има бучка плът, която, ако е добра, тогава делата са добри, а ако е лоша, тогава делата са лоши и знайте, че това е сърцето."

В хадиса по-горе той обяснява, че сърцето е най-важната част от човешкото тяло, така че каквото и да планира сърцето, ще повлияе значително на действията, които собственикът ще извърши.

Видове морал и примери

Има два вида морал и примери

Похвален морал (al-akhlaaqul mahmuudah)

Похвален морал са добри дела, които се правят на Аллах, ближните хора и други създания.

Примери за добри морали, като например да бъдем синони на родители, да уважаваме гостите, да даваме някои от вещите си на хора в нужда, да помагаме на други и много други

Гаден морал (al-akhlaaqul madzmuumah)

Отвратителният морал е лошо дело за Аллах, хората и другите създания. Примери за презрен морал включват лъжа, ругатни, игра един срещу друг, ревност, арогантност и други безчестни дела.

Морални предложения

Да имаш добри нрави е много регламентирано в исляма, като например да бъдеш честен, надежден, отговорен, да изпълняваш обещания и да стоиш далеч от действия, които са забранени от Аллах SWT.

Добрият морал е знак за щастието на човек в света и в отвъдното. Положението на морала в исляма е много високо. Веднъж пророк Мохамед SAW беше попитан за практиката, че повечето хора влизат в небето, той каза:

تَقْوى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ

"Вярвайте в Аллах и имайте добри нрави." (HR. Ahmad, Tirmidhi, Ibnu Majah)

В допълнение, в хадиса, разказан от Tirmidhi, Rasulullah SAW веднъж каза:

Прочетете също: Най-добрите молитвени времена на Духа (според ислямските учения)

نَّ مِنْ أَحِبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاَُِ

„Наистина, сред онези, които обичам най-много и седя най-близо до мен в Деня на възкресението, са тези, които са най-добри в морално отношение. (HR. Tirmidhi)

Чрез хадиса, разказан от Ахмад и Бухари:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ

„Със сигурност бях изпратен да съвършен морал.“ (HR. Ахмад, Бухари)

Аргументът за морала се съдържа в Корана, сура Ал-Калам стих 4. Аллах SWT казва:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

"И наистина сте над великия морал." (Сура Ал Калам [68]: 4)

Пророк Мохамед SAW е човек с най-добрия характер, най-съвършените маниери и най-красивата муамала, така че ние като хората сме длъжни да имитираме всички негови добри нрави. Както е посочено от Аллах в сура Ал-Ахзаб стих 21:

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّـهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّـهَ وَالْيَوْهرً الَذََّ

„Всъщност Пратеникът на Аллах има за вас добър пример за тези, които очакват среща с Аллах и Последния ден и помнят Аллах с много зикр.“ (Сура Ал-Ахзаб [33]: 21)

По този начин, обяснение на Ахалак за каква е целта, типовете и примерите, Нека бъдем оборудвани с добри и похвални нрави. Aamiin. Може да е полезно!