Изобразителните изкуства са: определение, видове и примери

изобразителното изкуство е

S eni such е един клон на изкуството, на чиито произведения може да се наслаждавате визуално на око и да ги докосвате на ръка.

В живота хората не могат да бъдат отделени от това, което се нарича изкуство, особено изобразителното изкуство.

Въпросите, свързани с красотата и естетиката, са изящни изкуства, следователно от древни времена изящните изкуства съществуват и днес.

И така, какво точно е изобразителното изкуство и какво е значението на изобразителното изкуство? Погледнато от термина, той е много широк, дори много експерти изразяват мнението си за изобразителното изкуство.

Определение за изящни изкуства

Изобразителното изкуство е клон на изкуството, чиято работа може да се види визуално на око и да се докосне с ръка.

Под формата на форма, която характеризира този клон на изкуството, той не е като звук като музика или изкуство за движение на тялото, като танц. Изобразителни изкуства, например живопис, скулптура, занаяти и много други.

Експертите изразяват своите мнения по отношение на понятието изобразително изкуство. Няколко експерти по изкуства в света обясняват следните понятия за изкуство.

1. Хаукин

Той е много известен световен експерт по изкуства. Според него изкуството е част от израза на човешката душа, която се представя и се излива в обект.

Изобразителното изкуство е изкуство, което може да бъде изложено или изпълнено пред много хора.

2. Kumala Devi Chattopadhayaya

Изобразителното изкуство е преливане на изрази, предадени от художниците на тяхната публика. Изкуството може да бъде мост или връзка, за да накара публиката да разбере това, което художникът се опитва да предаде

Прочетете също: Поезия: въвеждане, типове и примери [Пълно]

3. Ла Мери

La Mery твърди, че визуалното изкуство е визия, направена символично с по-висока и по-красива форма.

Според Ла Мери изобразителното изкуство трябва да подчертае елемента на красотата

4. Коориг Хартонг

Изобразителното изкуство е начин да изразите себе си и емоциите си, така че другите да могат да му се насладят.

Според Coorig Hartong изобразителното изкуство съдържа послание за красота, което се предава на публиката

5. Сусане К Лангер

Той е философ от САЩ. Според Сусане К. Лангер понятието изкуство е форма на човешка работа, която има красота и може да се ползва от другите.

изобразителното изкуство е

Видове изящни изкуства и примери

Изобразителното изкуство може да бъде разделено на три вида. Тези три типа се различават въз основа на форма или измерение, време или маса и функция.

1. Изобразително изкуство въз основа на неговите измерения

Това изящно изкуство се основава на размери или размери като дължина, ширина и височина. Съществуват два вида изкуство въз основа на неговите измерения, а именно двуизмерно и триизмерно изкуство

  • Двуизмерното изкуство е произведение на изкуството, което има два размера, състоящи се от дължина и ширина. Това изящно изкуство може да се види само от предната страна, например като живопис, батик и илюстрация.
  • Триизмерното изкуство е произведение на изкуството, което има три размера, състоящи се от дължина, ширина и височина и обем. Например скулптура, бонсай и керамика

Изобразително изкуство въз основа на своето време или време

Има 3 вида изкуство по отношение на масата, а именно

  • Традиционно изобразително изкуство

Това изящно изкуство е съществувало в древността и е статично и наследствено, например батиков плат, кукли, кери и много други.

  • Съвременно изобразително изкуство
Прочетете също: Структура на текстовата процедура - пълно определение, правила и примери

Модерното изкуство е традиционно изкуство, което се е променило с определени правила и модели. Примери като картини, скулптури и занаяти

  • S eni съвременен

Тези произведения на изкуството възникват в резултат на промени в тенденциите или настоящите условия или са съвременни по своята същност.

Изобразително изкуство въз основа на неговата функция

Тези два вида изкуство включват чисто изкуство и приложно изкуство.

  • S eni чиста форма

Чистото изкуство е произведение на изкуството, което приоритизира само естетическата стойност и красотата, няма нужда да се използва. Например като скулптури, картини, резби и други.

  • Приложно изкуство

Произведения на приложното изкуство се правят с цел да бъдат използвани или използвани, например керамика, плакати, традиционни оръжия и други.

Е, това е обяснение на понятието изящно изкуство, заедно с видовете изкуство и примери. Може да е полезно!