Социалното взаимодействие е - разбиране и пълно обяснение

разбиране на социалното взаимодействие

Определението за социално взаимодействие е социална връзка, която си влияе взаимно. Със социалното взаимодействие хората могат да се свържат помежду си, което дава възможност да живеят заедно.

Свързан с това, съществува и терминът теория за социално взаимодействие, който изучава реакциите и моделите на индивидите в отговор на другите.

Въз основа на тази теория социалното поведение на хората се влияе от съществуващия социален натиск. По този начин поведението е отговор на социалната среда, особено по отношение на социалните групи.

Тогава начинът, по който човек взаимодейства в своята общностна група, също ще определи поведението му. Така че, обмислете внимателно следното обяснение.

разбиране на социалното взаимодействие

Определение за социално взаимодействиеСпоред експерти

Експертите определят социалното взаимодействие по различни начини.

Георг Симел (2002)

Немски философ и социолог Георг Зимел (2002) заявява, че социалното взаимодействие е редица общества, които си взаимодействат и формират постоянно или временно единство.

Джон Филип Гилин и Джон Луис Гилин

Джон Филип Гилин и Джон Луис Гилин също определят социалното взаимодействие чрез културна социология, ревизия на въведение в социологията (1945).

Според двете социалното взаимодействие е социална връзка, която е динамична и включва индивиди, групи с групи и индивиди с групи.

Реймънд У. Мак и Кимбъл Йънг

В „ Социология и социален живот” (1945) Реймънд У. Мак и Кимбъл Йънг заявяват, че социалното взаимодействие е ключът към социалния живот.

Причината е, че без социално взаимодействие съвместният живот няма да настъпи.

От трите може да се заключи, че социалното взаимодействие е социален процес, който протича по различни начини, за да се свържат помежду си.

Условия за социално взаимодействие

За да възникнат взаимодействия, са необходими поне определени условия. В социалното взаимодействие има две основни изисквания, а именно комуникацията и социалният контакт.

Прочетете също: Обяснение на човешката храносмилателна система (функция и нейната анатомия)

Комуникация

Комуникацията води до обмен и доставка на желаното съобщение.

В този случай има пет важни елемента на комуникация, като комуниканти, комуникатори, медии, съобщения и влияние.

Социални контакти

Определението за социален контакт според науката за социалното взаимодействие е действието и реакцията на страните, които си взаимодействат.

Според нивото и метода социалният контакт може да бъде разделен на две, а именно вторичен социален контакт и първичен социален контакт.


Сега, можете ли да споменете разликата между двете? С прости думи, вторичният социален контакт се отнася до взаимодействия с помощта на медии.

Например изпращане на писма както в миналото. Междувременно първичният социален контакт е социален контакт, който възниква директно, като например разговор лице в лице. Кой тип социален контакт харесвате най-много?

Характеристики на социалното взаимодействие

След като разберете значението на социалното взаимодействие, трябва да знаете и за характеристиките на социалното взаимодействие.

Най-малкото има четири характеристики, а именно актьори, които са повече от един човек, комуникация с помощта на символи (най-важното език), съществуването на цели, които трябва да бъдат постигнати, и съществуването на определен срок.

Няколко причини

Социалното взаимодействие се влияе от няколко фактора. Факторите на социалното взаимодействие са

  • Съчувствие или състояние на привличане към другите
  • Емпатията е форма на дълбоко съчувствие
  • Идентификацията е тенденция да прилича на други хора.
  • Предложенията са мнения, нагласи и възгледи на други хора.
  • Имитацията на имитация е акт на имитация на определени страни.

Това е обяснението на социалните взаимодействия, започвайки от значението, условията, характеристиките, до няколко фактора, за които е известно, че влияят върху социалното взаимодействие.

По този начин социалното взаимодействие е важно нещо, от което всеки има нужда. Причината е, че хората са социални същества, които се нуждаят от други хора.