Неправителствени организации (НПО) ПЪЛНИ: Определение, функция, характеристики и примери

неправителствена организация

Неправителствена организация (НПО) е институция или организация, чиито членове се състоят от членове на общността, които са създадени на доброволни начала или по собствена инициатива, за да извършват определени дейности и да се фокусират върху целите на самата общност.

Знаем, че НПО са организации извън правителството или бюрокрацията, чиято задача е да подпомагат изпълнението на правителството в социални дейности и в същото време да контролират управлението на правителството, така че да няма злоупотреба с власт.

Примери за неправителствени организации като YLKI (Световна потребителска фондация), Greenpeace, YLBHI, WALHI, Kontras и много други.

Функция на неправителствената организация

И така, каква е функцията на НПО?

Като институция в общността, НПО са станали част от общността, която има следните функции.

 1. НПО Като форум за задоволяване на стремежите на общността в областта на развитието, особено в области, които често не се виждат от правителството.
 2. НПО поддържат и поддържат атмосферата на общността, за да останат благоприятни.
 3. НПО като насърчение в развитието на обществото в областта на развитието.
 4. Като ръководител, изпълнител и мотиватор на резултатите от устойчивото развитие.
 5. Станете среда за насочване на стремежите на хората.
 6. Като организация, която помага за успеха на националното и държавното развитие.
 7. НПО умножават потенциала на своите членове.
неправителствена организация

Правна основа на неправителствените организации

Неправителствени организации могат да бъдат създадени въз основа на следните две правни основания,

 1. Организация на масата, регламентите се съдържат в членове 1663-1664 от Гражданския кодекс (KUHPerdata), както и в Закон № 8 от 1985 г. относно организацията на общността или Закона за ормите.
 2. Юридически лица, които се съдържат в Staatsblad 1870 № 64 и Закон № 16 от 2001 г. за фондациите, които са изменени със Закон № 28 от 2004 г. или Закона за фондацията.
Прочетете също: Формули за мощност и примери за изчисляване на електрическа мощност (+ отговори)

Характеристики на неправителствена организация

Така че всяка институция има различни характеристики, така че да бъде лесно разпознаваема, неправителствени организации също. За да разберете какво е НПО, ето характеристиките на НПО, които трябва да знаете.

 1. НПО са организации извън правителството, бюрокрацията и държавата.
 2. Всички дейности, извършвани от НПО, нямат за цел да получат определени предимства.
 3. Всички дейности и дейности, извършвани от НПО, са предназначени само в полза на общността и нямат интерес за никой от членовете в нея.
 4. Има правно основание, както е посочено в Закон №. 16 от 2001 г. относно фондацията.

Примери за неправителствени организации

В света има примери за неправителствени организации като:

 • YLBHI

YLBHI означава Световната фондация за правна помощ, която има за задача да предоставя правна помощ на общности в нужда.

 • Елсам

Elsam означава Институт за изследвания в общността и застъпничество. Elsam има за цел да осигури застъпничество и помощ при изучаване на общности в нужда.

 • PBHI

Световната асоциация за правна помощ и права на човека или често съкратено като PBHI е неправителствена организация, чиято задача е да предоставя правна помощ на хора, преживели насилие или станали жертви на определени престъпления.

 • Контраст

Контрас означава Комисията за изчезнали лица и жертви на насилие, която има благородна мисия да помага на жертвите на актове на насилие и на хората, които са изчезнали.

По този начин, пълно обяснение на неправителствените организации. може да е полезно!