Пълно обяснение на елементите на формирането на държавата

елементи на държавното формиране

Елементите на формирането на държавата могат да бъдат разделени на 2, а именно конститутивни елементи и декларативни елементи. Съставителен елемент под формата на територия, хора ... и още в тази статия.

Държавата е организация в регион, която има най-високата легална власт и се подчинява на хората.

Държавата може да се тълкува и като организация, която има широки правомощия да регулира въпроси, свързани с общността и има задължение да просперира, защитава и образова живота на нацията.

Държава не просто съществува, но има определени условия, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде достойна да бъде действителна държава. Тези условия са известни като елементи на държавното формиране.

Въпроси, засягащи елементите, формиращи държавата

Преди да разпознаете елементите на формирането на държава, е необходимо да знаете няколко неща, които влияят върху формирането на държава, включително:

 1. Желанието за постигане на национално единство, което включва социална, икономическа, политическа, религиозна, културна, комуникационна и солидарна еднаквост.
 2. Желанието да се постигне национална независимост, свободна от господство и намеса на чужди държави.
 3. Желание за независимост, съвършенство, индивидуалност, автентичност или отличителност.
 4. Желанието да се открояват сред народите в търсене на чест, влияние и престиж .

Елементи на формирането на държавата Съгласно конвенцията от Монтевидио от 1933г

За елементите на формирането на държава може да се каже, че са най-малката част, която трябва да се притежава при формирането на държава.

Тези елементи се съдържат в Конвенцията от Монтевидио от 1933 г., която е резултат от конференция между американските страни в Монтевидио (столица на Уругвай).

Конвенцията съдържа членове, регулиращи формирането на държавата. Член 1 от Конвенцията от Монтевидео също гласи, че държавите са част от международния свят, който трябва да има следните условия:

 1. Постоянно пребиваващ
 2. Определена територия
 3. Правителство
 4. Възможност за установяване на отношения с други държави.

Елементи на формирането на държавата

По принцип елементите на формирането на държавата са разделени на 2, а именно конститутивни елементи и декларативни елементи.

Прочетете също: Прости числа, пълна дефиниция с 3 примера и упражнения за проблеми

1. Съставни елементи

Конститутивният елемент е най-важният елемент или задължително изискване, което „държава-кандидат“ трябва да има, за да стане държава.

Ако един от основните елементи не е изпълнен, тогава кандидат-държава не може да бъде наречена реална държава. Съставните елементи се състоят от 3 елемента, а именно:

 • Територия

Като първи основен елемент „държавата-кандидат“ трябва да има територия или зона на власт. Територията е всички места, независимо дали суша, море или въздух, включително екстериториалност с определени граници.

Границите на територията са това, което дава яснота на територията на властта от една държава в друга. Границите на дадена държава могат да бъдат определени от:

 1. Естествени граници, а именно граници под формата на езера, планини, реки, проливи, морета.
 2. Изкуствени граници, а именно граници под формата на стени / огради или пътища. Пример за изкуствена граница е китайската стена.
 3. Астрономически граници. За разлика от естествените и изкуствените граници, тези астрономически граници са под формата на географска ширина и дължина.

Примери за астрономическите граници на страните по света са 6 градуса север - 11 градуса южна ширина и 95 градуса - 141 градуса източна дължина.

 • Граници на договора , а именно териториални граници под формата на конвенции или договори, например Конвенцията за международното морско право.
 • Хора / Жители

След територия, друг задължителен елемент е присъствието на жители в страната. Въпросните обитатели могат да бъдат граждани, жители, граждани или неграждани.

За формирането на държава е много важно съществуването на 4 типа жители на страната и всеки има различно значение.

В контекста на елементите на формирането на държавата хората се определят като група от хора, обединени от чувството за равенство, които заедно пребивават / обитават определена област. Освен това хората са категоризирани като жители и нерезиденти, както и граждани и неграждани.

Жителите са всички хора, които имат местожителство и пребивават на територията на дадена държава. Междувременно хората, които не живеят (живеят само временно) на територията на дадена държава, се наричат ​​нерезиденти. Примери за нерезиденти са чуждестранни туристи и държавни гости.

Прочетете също: Семейна карта: Начини и условия за създаване на такава

Освен това населението се състои от граждани и неграждани. Гражданите са жители, които имат правни връзки с дадена държава. Гражданите се състоят от местни граждани и граждани от чуждестранен произход.

От друга страна, негражданин е човек, който няма правни връзки със страната и е известен също като чуждестранен гражданин (WNA).

 • Суверенно правителство

Основният елемент след наличието на територия и хората е съществуването на суверенно правителство. Това, което се разбира под суверенно правителство, е правителството, което има най-високата власт да гарантира, защитава, регулира и рационализира пълното прилагане на държавното управление.

Определението за правителство може да бъде разделено на 2 вида, а именно:

 1. Определението за правителство в широк смисъл означава, че правителството се състои от всички държавни институции и правомощия, а именно законодателната, изпълнителната и съдебната власт.
 2. Правителството в тесен смисъл означава, че правителството се състои само от изпълнителна власт, било то на централно или регионално ниво.

2. Декларативни елементи

Декларативният елемент е допълнителен елемент, тъй като дадена държава може да не се нуждае от декларативен елемент, ако са изпълнени конститутивните елементи.

Този декларативен елемент обаче все още е важен, тъй като показва признание от други страни. С признаването на държава от друга държава може да се създаде международно сътрудничество.

Декларативният елемент се състои от 2 вида разпознаване, а именно:

 • Де факто признание

  Това признание означава; формирането на държава се признава въз основа на факта, че една държава е изпълнила изискванията.

 • Признаване де юре

  Това признание означава; образуването на държава е признато съгласно международното право.