Как бензоената киселина действа като хранителен консервант

Обобщение

  • Бензоената киселина е съединение, което често се използва като консервант за храна
  • Тези консерванти функционират, за да забавят процеса на увреждане на храните, независимо дали са причинени от микроби, бактерии, дрожди и гъбички.
  • Начинът му на действие е чрез инхибиране, предотвратяване, спиране на процеса на гниене и ферментация на хранителните съставки.

Химическа формула на бензоена киселина

Използването на химикали като добавки в храните ( хранителни добавки ) сега често се среща в различни храни и напитки.

Една от хранителните добавки, които често се използват, е вид консервант. И в този случай съединенията на бензоената киселина са тези, които най-често се използват за промишлени цели и за ежедневна употреба.

Тези консерванти функционират, за да забавят процеса на увреждане на храните, независимо дали са причинени от микроби, бактерии, дрожди и гъбички.

По този начин консервантите могат да инхибират, предотвратяват, спират процеса на гниене и ферментация на хранителните съставки.

Бензоена киселина

Бензоената киселина е бяло кристално твърдо вещество и е най-простата ароматна карбоксилна киселина с химично съединение с формула C 7 H 6 O 2  (или C 6 H 5 COOH).

Бензоена киселина

Асамбензоатът принадлежи към категорията на слабите киселини, които обикновено се използват като хранителни консерванти.

В допълнение, тази киселина е също важен предшественик (изходен материал) в синтеза на различни други химикали.

Тази киселина присъства естествено в подправки като карамфил и канела.

Процес на ецване на бензоена киселина

Механизмът на действие на бензоената киселина или нейните соли се основава на нивото на пропускливост на микробната клетъчна мембрана за киселинни молекули.

Отначало микробните клетки имат неутрално рН, след което бензоената киселина може да проникне в клетъчната мембрана, така че рН в микробната клетка да стане по-кисело.

Това киселинно състояние води до нарушаване на клетъчните органи, така че метаболизмът се инхибира и в крайна сметка клетките умират.

Прочетете още: Как работят микровълновите фурни?

Безопасно ли е за тялото?

В човешкото тяло има механизъм за детоксикация срещу бензоена киселина, така че тя да не се натрупва в тялото, стига количеството да е все още в рамките на наличния праг.

Метаболизмът на бензоената киселина в организма включва два етапа на реакцията, първо катализирани от ензима синтетаза и във втората реакция, катализирани от ензима ацитрансфераза .

Бензоатът реагира с глицин, за да се превърне в хипурова киселина, която ще се екскретира от организма чрез урина.

Въз основа на PerMenKes RI No.722 / MenKes / Per / IX / 88, максималната граница за използване на бензоена киселина в безалкохолни напитки е 600 mg / kg.

Справка

  • Как се използва натриев бензоат в храната
  • Как действат консервантите в храната
  • Механизмът на действие на бензоената киселина като хранителен консервант