Разбиране и характеристики на отворената идеология и примери

отворени идеологически характеристики

Характеристиките на отворената идеология отразяват културното богатство на обществото, имат динамичен характер, поддържат плурализма и изцяло в тази статия.

Идеологията е колекция от идеи или основни идеи, вярвания и вярвания, които са динамични. Световната държавна идеология е разделена на две, а именно затворена и отворена идеология.

Тук ще обсъдим отворената идеология. Pancasila като отворена идеология придружава световната общност в постигането на идеалите на нацията. И така, какви са характеристиките на една отворена идеология? Нека погледнем!

1. Отразява културното богатство на общността

Както знаем, че всяка държава има различия сред своите граждани, включително световната нация, която се състои от многообразие. Разнообразието на обществото е това, което ражда различни култури.

Междувременно културата е развитие и обработка, която генерира общи идеи над разнообразието. Отворената идеология оправдава набор от вярвания, ценности и норми, които се прилагат в обществото.

Например: Светът има различни видове култура, като Wayang, Saman Dance, Kecak Dance и др.

2. Излизане от общността

Идеологията, която познаваме днес, всъщност съществува в обществото, в групите и сред самите хора. Идеологията е пряко свързана със социалната структура, икономическата производствена система и политическата структура.

Отворената идеология е отражение на всички култури, които живеят в обществото. Следователно тази идеология се нарича идея за благородно общество, родило държавна идеология, която се използва днес.

Например: от древни времена хората по света са вземали решения чрез обсъждане, така че светът е въвел демократична система на управление, където вземането на решения се основава на съображенията на хората по света.

3. Има динамичен характер

Динамичното често се определя като промяна или развитие на даден процес. Развитието на съществуващата ера създава нова дефиниция на динамика, при която всичко ще се промени с течение на времето.

Прочетете също: Елементи на изобразителното изкуство (ПЪЛНО): Основи, снимки и обяснения

Отворената идеология се превръща в средство, което може да приспособи динамичните характеристики, притежавани от обществото при чести събития.

Например, членовете в закона често се ревизират според времето и обществото в тях.

4. Имайте свобода на словото и действията

Свободата е ежедневие в демократичните страни. Свободата е правото да се търси, получава, разпространява информация и идеи от всякакъв вид по какъвто и да е начин.

Свободата на словото и себеизразяването е право, което принадлежи на всеки. Свободата на словото и изразяването се отнася за всички видове идеи, включително тези, които могат да бъдат силно обидни.

Характеристиките на една отворена идеология са да предоставя възможности на всеки да говори и действа. Свободата на словото в една отворена идеология обаче трябва да бъде придружена от чувство за пълна отговорност в рамките на преобладаващите норми.

Например в организациите е необходимо да има мнението на всеки член поради необходимостта от широки идеи за вземане на решения.

5. Поддържане на множествеността

Плурализмът е вяра в различията. Плурализмът често се среща в различни и мултикултурни толерантности. Плурализмът е противоречив, защото почти всички общества изпитват напрежение между многообразието и хомогенността.

Въпреки това, докато множеството все още е в правилните граници, то ще осигури големи ползи за напредъка на една нация, включително и на света, който има различни нации и култури.

Отворената идеология може да поддържа множествеността, в този случай приема и приема общите различия и освобождава всички чувства на нетърпимост към различни хора около тях.

Например трябва да осъзнаем, че Светът се състои от много религии и да поддържаме толерантност между вярващите.

6. Резултати от съвещателен консенсус

Обмислянето се идентифицира с добро обмисляне. Обсъждането е много важно да се направи, за да се формулира общата идея при вземането на решение за идеология. Обмислянето в отворена идеология означава излагане на колективни решения.

Например при ратифицирането на Закона за Омнибус трябва да се обърне внимание на общите интереси.

7. Наличие на държавна система, отворена за хората

Истинското значение на отворената идеология е държавна система, която е отворена за идеите на своите хора.

В този случай нека гражданите имат право на достъп до държавни документи и процеси, за да се даде възможност за ефективен обществен контрол.

Прочетете също: Формулата за обиколката на окръжност (ПЪЛНА) + Пример за периметъра на окръжност

Концепцията за отворено управление често се свързва с понятието за прозрачност и отчетност на правителството. Отворената идеология представлява отворена система на управление, при която гражданите могат да бъдат пряко включени в вземането на правителствени решения или политики.

Например речта на президента за икономическото състояние на държавата през първото до четвъртото тримесечие, така че къде е ясен държавният бюджет.

8. Отстояване на правата на човека

Правата на човека или това, което обикновено се нарича човешки права, са цялото внимание на света. В света правата на човека са закон, който трябва да се спазва. В членовете на Конституцията от 1945 г. са направени няколко ревизии на членовете на правата на човека според развитието на световната общност.

Знаем, че Pancasila държи на принципа на отворената идеология и признава и защитава както индивидуалните права, така и правата на гражданите, както в икономическата, така и в политическата област.

Например, имаше няколко промени в статиите за правата на човека чрез адаптиране на развитието на световната общност.

9. Трябва да отразява философията на живота, собственост на Общността

Философията на живота се определя като перспектива. По същия начин нашите възгледи за държавния живот ще се определят от нашите възгледи за живота или прозрение.

Както знаем, отворената идеология идва от обществото, така че тя да отразява философията на живота на обществото.

Например, отворената идеология трябва да бъде адаптирана към Pancasila, което е в съответствие с философията на живота на нацията.

10. Да имате адекватна правна система

Знаем, че законът е задължителен. Трябва обаче да се подчертае, че никой гражданин не е имунизиран срещу закона, което означава, че всички могат да получат еднакво отношение пред самия закон.

Например, прилагането на законите в света трябва да отговаря на приложимите правила, независимо от социалния статус.

След като прочетохме характеристиките на отворената идеология по-горе, разбира се, вече знаем, че нашата задача като граждани на Света е да създадем отворена идеология в съответствие с Pancasila.