Какво е CFD (Computational Fluid Dynamics)?

CFD или Computational Fluid Dynamics е компютърна симулация за определяне на моделите на потока на течността.

CFD изчислението се основава на уравнението на Навие-Стокс, което се решава числено.

Уравнението на Навие-Стокс математически показва връзката между запазването на импулса, масата и енергията във флуидите.

Използване на CFD

CFD (Computational Fluid Dynamics) се използва широко за различни цели, особено тези, свързани с оптимизация в инженерния дизайн.

Примери като:

  • аеродинамика,
  • поток на течността в машината,
  • ОВК,
  • и т.н.

Как да направя CFD симулация

В момента CFD симулациите могат да се правят лесно с помощта на разнообразен софтуер.

Някои от често използвания софтуер при CFD симулации са ANSYS, Solidworks, SimScale и т.н.

В допълнение, CFD симулациите могат да се извършват и чрез независимо програмиране с помощта на Python, C ++, MATLAB, Fortran и т.н.

Едно нещо, което е важно да се отбележи при симулацията на CFD, е, че CFD не е просто цветна линия.

За да получите подходящ резултат от симулация на CFD, физическите параметри трябва да бъдат правилно въведени.

Следователно, основното разбиране на течностите трябва да бъде разбрано преди извършване на CFD симулация.