Пример за прощална реч за клас 6 SD

речева реч kls 6

Прощалната реч за 6 клас SD има конкретна цел или цел, която е адресирана до слушателите на церемонията за сбогуване.

На сбогуване в училище, особено в началните класове 6 клас, на учениците обикновено се възлага да направят текст за прощална реч, който да бъде показан на по-късната церемония за сбогуване.

Основното съдържание на училищната прощална реч са:

  • Поздравления
  • Благодарност
  • Изречения за щастие
  • Следващ гол
  • Съвети и съвети за ниво младши
  • Разделни думи

Пример за прощална реч за клас 6 SD

По-долу са дадени някои примери за изказвания за клас 6, които могат да бъдат произнесени на прощална церемония:

прощална реч за kls 6

Примерна реч 1

Assalamualaikum Warrahmattuloh Wabarakatuh

Почтеният,

Г-н / Г-жа Директор (посочете неговото име)

Учители (име на училище)

Уважаеми родители / настойници на ученици

Приятели и юноши, които обичам

Похвала и благодарност за присъствието на Аллах SWT, който ни дава всички от Неговата благодат. Днес се събираме, за да отпразнуваме сбогом.

На първо място, благодаря на учителите, които са преподавали, напътствали и преподавали знанията си през последните 6 години. Нека Аллах винаги да цени всички услуги на дамите и господата от Гурутата.

По този повод представям приятелите си от 6 клас, извинявам се и за всички грешки, които сме допуснали в миналото за поведението си, които биха могли да смутят или обидят учителите и учителите. Надявам се учителите и учителите винаги да прощават всички наши грешки.

За юношите продължете да се учите усърдно, ние искаме да бъдете усърдни ученици, които продължават да търсят знания и винаги уважават нашите родители / учители в това училище.

И накрая, на нашите любими родители, благодаря, че ни обичате, благодаря, че ни изпрати на училище (кажете името на училището) и благодаря за образованието, което ни беше дадено.

Това е всичко от мен,

Wassalamualaikum Warrahmatuloh Wabarakatuh

Примерна реч 2

Мир на вас и милостта и благословията на Аллах

Уважаеми г-н директор и г-н / учител и поканени гости;

Както и моите приятели, които са щастливи.

Преди всичко нека благодарим на присъствието на Всемогъщия Бог, Който ни е дарил Своята благодат и дарове.

По този повод можем да се съберем за сбогуване в 6 клас. Учители и приятели, наистина не се усеща, че времето лети толкова бързо. Изминаха шест години, откакто учихме и придобивахме знания в това училище. Получаваме безкрайно знание. Всичко това благодарение на учителите, които са ни преподавали.

Сега най-накрая настъпи денят на дипломирането. След шест години учихме

Заедно с г-н / г-жа учител, аз като представител на шести клас бих искал да ви благодаря и искам да се извиня за нашите неправомерни действия.

Не забравяме да благодарим и на родителите си, които са ни мотивирали. За приятели, макар и да сме завършили, трябва да бъдем по-активни в ученето, защото имаме дълъг път и да постигнем целите си.

И накрая, моите приятели и аз бихме искали да се сбогуваме, няма да забравим това училище.

Това е всичко от мен. Благодаря.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Примерна реч 3

Мир на вас и милостта и благословията на Аллах

Уважаеми г-н директор и г-н / учител и поканени гости;

Както и моите приятели, които са щастливи.

Преди всичко нека благодарим на присъствието на Всемогъщия Бог, Който ни е дарил Своята благодат и дарове.

По този повод можем да се съберем за сбогуване в 6 клас. Учители и приятели, наистина не се усеща, че времето лети толкова бързо. Изминаха шест години, откакто учихме и придобивахме знания в това училище. Получаваме безкрайно знание. Всичко това благодарение на учителите, които са ни преподавали.

Сега най-накрая настъпи денят на дипломирането. След шест години учихме

Заедно с г-н / г-жа учител, аз като представител на шести клас бих искал да ви благодаря и искам да се извиня за нашите неправомерни действия.

Не забравяме да благодарим и на родителите си, които са ни мотивирали. За приятели, макар и да сме завършили, трябва да бъдем по-активни в ученето, защото имаме дълъг път и да постигнем целите си.

И накрая, моите приятели и аз бихме искали да се сбогуваме, няма да забравим това училище.

Това е всичко от мен. Благодаря.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Прочетете също: Оценка: Определение, цел, функция и етапи [ПЪЛНО]

Примерна реч 4

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh Yang terhormat (sebut nama kepala sekolah) Yang terhormat dewan guru. Yang terhormat para tamu undangan Serta semua teman dan adik kelas (nama sekolah) Puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT, untuk semua berkah-Nya yang telah membuat kita berkumpul di acara ini. Doa dan salam juga, saya curahkan kepada junjungan kami, Nabi Muhammad SAW. Ibu yang terhormat dari Dewan Guru dan Teman-teman, Kali ini saya mewakili semua anak-anak kelas 6 untuk perpisahan dan mohon pamit serta meminta doa restunya. Bapak dan ibu guru yang saya hormati, Pertama-tama, saya ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada para guru yang telah mendidik dan membimbing kami sehingga kami dapat menyelesaikan proses pembelajaran di sekolah yang tercinta ini dengan hasil yang bagus. Tidak ada yang bisa kami berikan sebagai imbalan atas kerja keras Guru selama 6 tahun. Hanya doa yang bisa kami tawarkan, semoga Allah SWT membalas jasa bapak dan ibu guru sekalian. Bapak dan ibu guru yang saya cintai, Kedua, saya dan teman-teman kelas 6 juga meminta maaf yang sedalam-dalamnya, karena perbuatan dan tingkah laku kami yang tidak menyenangkan dihadapan bapak ibu guru sekalian. Untuk itu, kami mengharapkan bapak dan ibu guru bersedia untuk memaafkan atas semua kesalahan kami. Yang terakhir, kami memohon doa restu dari bapak ibu guru dan semua yang hadir di acara ini, untuk bisa melanjutkan ke sekolah menengah terbaik yang ada di kota ini. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, mohon maaf jikalau ada perkataan yang tidak pas di hati bapak ibu guru serta para hadirin yang hadir di tempat yang bahagia ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Contoh Pidato 5

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah beserta wakil Yang kami hormati Wali Kelas 6 tercinta Yang kami hormati semua Bapak/Ibu Dewan guru Yang kami hormati semua Bapak/Ibu wali murid Terkhusus kepada kepada kedua orang tua kami Izinkanlah kami ini, berada di hadapan Bapak/Ibu sekalian untuk mengungkapkan sepatah dua patah kata. Bukan berarti kami adalah yang terbaik, tapi karena tuntutan dari rekan2 kelas 6, maka kami berada di hadapan Bapak/Ibu dan rekan-rekan semua. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wataala, atas segala limpahan rahmat dan karunianya. Nikmat yang tak terhingga kepada kita semua, sehinggga kita bisa berada di tempat ini dalam keadaan sehat wal afiat. Sholawat dan salam juga semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad shallalllahu 'alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia dengan ajaran yang beliau bawa hingga akhir jaman. Amin. Tiada gading yaang tidak retak. begitupun dengan apa yang akan kami sampaikan nanti. Pasti akan banyak kesalahan dan kehilafan. Untuk itu, mohon maafkan dan maklumi kami. Dalam kesempatan ini, ijinkanlah kami menyampaikan beribu ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dewan guru semua. Berkat bimbingan Bapak dan Ibu sekalian, kami bisa menjadi seperti ini. Bisa membaca, bisa menulis, bisa menghitung dan bisa belajar untuk menjadi manusia yang sesungguhnya. Untuk teman-temanku semua, ini adalah hari perpisahan kita di SD ini. Berat rasanya memang. Setiap hari kita selalu bersama. Bermain bersenda gurau. Tertawa. Bercanda. Sungguh, semua kenangan itu tidak akan pernah terlupakan. Walaupun hari ini kita berpisah, marilah tetap kita jaga persaudaraan ini hingga kapanpun. Kalian semua adalah teman-teman terbaik. Kepada Bapak dan Ibu Orang tua dan wali murid sekalian. Inilah anakmu. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya disana-sini. Bimbinglah kami dengan sabar dan tiada henti. Kami masih haus bimbinganmu. Kami masih haus kasih sayangmu. Didiklah kami sehingga menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, agama, bangsa dan negara. Demikianlah pidato singkat perpisahan sekolah di kelas 6 ini, semoga kita bisa memetik hikmah dari apa yang kami sampaikan. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Contoh Pidato 6

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang terhormat Bpk/ibu kepala sekolah Yang terhormat Para dewan guru tanpa menyebut satu persatu Yang terhormat Para orang tua kami dan tamu undangan Yang terhormat dan yang saya banggakan teman teman sekalian. Puji syukur kita marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmatNya, pada hari ini kita telah berkumpul dalam rangka untuk melaksanakan acara perpisahan.  Sebenarnya, saya dan seluruh teman-teman kelas 6 berat untuk menyampaikan pidato ini, kami sedih karena harus berpisah dengan bapak ibu guru, teman, dan adik-adik sekalian. Namun, waktu jualah yang membatasikebersamaan kita selama ini.  Terkhusus kepada bapak/ibu kepala sekolah serta jajaran bapak dan ibu guru kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya selama ini telah ihklas dan tulus mendidik dan mengajarkan kami dari berbagai ilmu untuk menjadi bekal pengetahuan kami. Atas semua jasa bapak dan ibu guru lah kami dapat melaksanakan semua pelajaran dan akan kami ingat sepanjang hayat kami. Kami menyampaikan permohonan maaf sedalam-dalamnya guru-guru kami yang telah sabar menuntun kami selama ini selama kami bersekolah di tempat ini, mungkin tanpa adanya bimbingan bapak dan ibu guru kami akan menjadi anak-anak yang bodoh dalam berfikir. Kepada adik-adik kelas sekalian kalian terus lah belajar yang semangat dan teruslah bersekolah dengan baik dan teteap hormatilah bapak dan ibu guru kita semua. Amin Demikianlah akhiri dari pidato ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh