Характеристики и качество на водата за поливане на растения + Съвети за поливане на растения

качество на водата за растенията

Качеството на водата за растенията трябва да отговаря на критерии като температура, която е подходяща за околната среда, има неутрално рН, количеството химично съдържание не е твърде високо и повече в тази статия.

Водата е един от важните елементи за подпомагане живота на живите същества, както за хората, животните, така и за растенията.

За водните растения се използва за поддържане на плодородието на растенията и е един от основните фактори в подкрепа на растежа на растенията, както и необходимостта от храна за хората

Така че доброто качество на водата за поливане на растенията ще има пряко въздействие върху здравето и растежа на тези растения.

Избор на качество на водата за поливане на растения

Важните фактори при избора на вода, подходяща за употреба в растенията, включват:

1 .. ниво на pH

За да поливате градината, опитайте да използвате водно съдържание, близко до неутрално ниво на pH (pH = 7), не бъдете твърде алкални или твърде отчаяни.

Нормалното ниво на рН на водата варира от рН от 6,5 до 8,5.

2. Минерално съдържание

Количеството минерали, съдържащи се във водата, е много добро за растежа на растенията.

Минералите, необходими в растенията, се състоят от азот (N), сяра (S), фосфор (P), калий (K), калций (Ca) и магнезий (Mg).

Затова се опитайте да не използвате дестилирана вода (дестилирана вода) за напояване на растенията, тъй като минералното съдържание във водата е загубено.

3. Температура

Използвайте вода със стайна температура или  стайна температура .

Не използвайте прекалено гореща или твърде студена вода. Неподходящата температура може да попречи на растежа на растенията.

Прочетете също: Асимилация [Complete]: Определение, термини и пълни примери

4. Съдържание на разтворено вещество

Използвайте вода с твърде високо химично съдържание или концентрация.

Високото съдържание на химични вещества във водата обикновено се причинява от замърсяването на околната среда във водата, което води до намалено качество на водата.

Видове вода, подходящи за поливане

Типът вода, подходящ за употреба, е вода, която отговаря на стандартите за качество, споменати по-горе.

Няколко вида вода, които са много подходящи за поливане на растения, включват:

  1. Дъждовна вода
  2. Подземни води
  3. Езерна вода
  4. Речна вода
  5. и т.н

Как да поливаме добре растенията

За да могат вашите растения да процъфтяват и да бъдат здрави, направете следните съвети за поливане на растенията.

1. Изберете правилното време за поливане

Най-доброто време за поливане на растенията е сутрин и вечер. По това време температурата на околната среда е в стабилно състояние. Така че промените в изпарението на водата в растенията не се променят бързо.

Той се различава от дневния в условия на горещо слънце, което води до бързо изпаряване на водата в растенията и може да предизвика шок от растенията .

2. Осигурете подходящото количество вода

Твърде много вода може да доведе до твърде влажни условия на растенията и да причини гниене във водата.

И обратно, ако количеството вода е твърде малко, това ще доведе до неоптимален растеж на растенията.

3. Изплакнете в корените

Функцията на корените в растенията е да транспортират хранителни вещества в почвата, включително водата.

По-ефективно е да се поливат корените на растението, тъй като те могат да се абсорбират директно от растението.

По този начин статията за качеството на водата за растенията, надяваме се, че това е полезно.