Убедителен речев текст: определение, характеристики и примери

убедителен речев текст

Убедителният речев текст е реч, използвана за убеждаване на аудитория или слушател да му повярват, така че те искат да направят нещо по определена тема.

Речта е една от често срещаните дейности в уроците по езици. Речи се провеждат чрез повдигане на тема за важно нещо или събитие и трябва да бъдат обсъдени с широката общественост.

Речта има различни видове. Едно от тях е убедителната реч. Убедителната реч се превръща в реч, която съдържа покани или убеждава слушателите да бъдат раздвижени да направят нещо според темата.

Определение на убедителна реч

Убедителната реч е реч, която се използва, за да убеди публиката или слушателите да й повярват, за да искат да направят нещо по определена тема.

Убеждаването е част от изложението. Изложението се използва, за да убеди слушателя или читателя, като представи аргумент от една гледна точка, който е проверен.

Следователно съдържанието на убедителния речев текст, който се доставя, трябва да се основава на логични, разумни, логични и отговорни аргументи.

Убедителната реч има същите характеристики като дефиницията си, а именно да кани, влияе и подтиква слушателите да правят неща, които се считат за полезни за техните общи интереси.

Характеристики или характеристики на убедителните речеви текстове

Следват 3 (три) характеристики или характеристики на убедителната реч:

 1. Използвайте конструктивни изречения
 2. По естеството на поръчка, покана или препоръка относно нещо, което трябва да се направи
 3. Включете проблемни теми, които ще бъдат обсъдени и обяснени

Убедителна структура на речта

След познаване на горните характеристики, разбира се, убедителната реч има и оформяща структура, тъй като убедителната реч е включена в текста на изложението.

Следователно тези текстове обикновено започват с въведение, което предоставя изложение на позицията, което предоставя мнението или гледната точка на автора. Следва обяснение на всяка структура.

1. Изложение на позицията

Дали мнението или позицията, които писателят използва, за да прегледа даден въпрос.

Например каква е позицията на речевия актьор по даден въпрос? Жертва ли е, експерт или просто някой, който се интересува от проблема?

За да направим силно позиционно изявление, можем да поставим под въпрос няколко точки по-долу.

 • Кой ще се убеди?
 • Какво ще бъде убедено? (промяна на възгледите? отношението? поведението?)
 • Какви аргументи ще им хванат погледа? (етиката ще има много повече влияние върху определени хора в обществото, докато учените трябва да бъдат по-логични и реалистични).
 • В изявлението ясно ли се посочва позицията?

2. Аргументационната сцена

Аргументите, които се излагат, трябва да бъдат обяснени логично и доказани с причини, примери, експертни доказателства и силни статистически данни или информация.

3. Укрепване на декларацията за позиция

Значение В този раздел е подчертано местоположението на аргумента. Заключението на позиция въз основа на представените аргументи укрепва позицията. Етапите включват:

 • Укрепете позицията и подчертайте основните мисли с помощта на глас, високи и ниски тонове, изрази, език на тялото и жестове, които съответстват на аргумента.
 • Аргументите се развиват логично и се подкрепят от доказателства, а не само въз основа на емоции и интуиция.
 • Таблици, картини, диаграми или снимки на доказателства от изходните данни могат да се използват, за да се получи по-надеждно изявление
Прочетете също: 7 протеинови функции за тялото [пълно обяснение]

Стъпки за съставяне на убедителна реч

При съставянето на убедителен речев текст има и други правила, тъй като писането на убедителна реч изисква внимателна подготовка и добро владеене на материала, включително:

 • Научете теми

  Познавайте и изучавайте темите, които ще бъдат представени. Проучете колкото се може повече нещата, свързани с темата.

  Отделете време да прочетете книга по темата, която ще бъде представена. Избройте важни данни и източници, които могат да се използват за засилване на аргументите.

 • Разберете целта

  Уверете се, че целите, които искате да постигнете, са разбираеми и в съответствие с неотложността на темата.

 • Разберете аудиторията

  Научете кой от публиката ще слуша речта, всяка аудитория има свои собствени нужди.

Примери за убедителна реч

За повече подробности в Съставяне на убедителна реч, ето няколко примера за убедителна реч, за която можете да вдъхновите:

Пример 1: убедителна реч за наркотиците

Отваряне

Наркотиците са сложен проблем в света и дори в света. Съществуването му притеснява много партии.

Състоянието на жертвите, паднали в черната бездна, също беше много тревожно. Наркотиците са ощетили много млади души, които всъщност трябва да извървят дълъг път.

Съдържание

Изложение на позицията

Твърдото действие на пълното му игнориране е единственият начин да го избегнете.

Тъй като сме само малко близо до този обект, тогава ще попаднем в черна дупка, която ще ни измъчва физически и психологически.

Сцена за аргументи

Как да не, веднъж опитвайки наркотици, тогава тези неща ще продължават да ни преследват всеки ден, всеки час, дори всяка секунда! Наркотиците са пристрастяващи вещества, което означава, че телата ни ще продължат да ги искат, когато са ги вкусили.

Не че телата ни наистина ги искат, но наркотиците манипулират телата ни, за да ги поискат. Телата ни ще бъдат заблудени да продължат да навлизат в тези опасни лекарства, въпреки че съдържащите се в тях вещества действително унищожават телата ни.

Не спира дотук, наркотиците също ще ни атакуват психологически. Това означава, че сърцата ни ще продължат да бъдат неспокойни, ако не сме го вкусили. Главите ни ще бъдат покрити от тъмнината, която причинява. Докато дори не успеем да изкрещим и дори да нараним хората, които обичаме.

Говорейки за хората, които обичаме, не само ние ставаме жертви. Но най-близките до нас хора, които се грижат за живота ни.

Представете си как са се чувствали родителите ви, когато ви страдат от това, че сте попаднали в капана на това опасно вещество. Те няма да могат да ни видят как страдаме. Те също така ще получат много стигма на обществото за цял живот!

Декларация за укрепване на позицията

Изглежда достатъчно, че 3 000 000 души по света са били уловени във фанатичните си удоволствия. Да, добре сте чули, 3 000 000 души и още повече са попаднали в тази харамска черна дупка въз основа на данни, събрани от Националната агенция по наркотиците или Националната агенция по наркотиците през 2019 г.

Затваряне

Ето защо твърдо заявявам, моля, не подхождайте към това нещо с харам! Това не е просто въпрос на закон и дори законът е просто посредник. Наркотиците трябва да се избягват, защото тези неща наистина са разрушителни и ще унищожат живота ви! Благодаря.

Прочетете още: Планетите в Слънчевата система и Редът на планетите

Пример 2: Кратка реч за моралното възпитание

Bismillahirrohmaanirrohiim

Мир на вас и Аллах милост и благословия

Уважаеми дами и господа,

На този ден нека да благодарим на Аллах SWT за милостта и удоволствието, които Той е дал, за да можем да се срещнем на това място. Речевият материал, който ще изнеса, има темата за важността на моралното възпитание.

Дами и господа,

Напоследък често виждаме лошо поведение, извършвано от всички елементи на нашето общество, независимо дали от средната класа, горната средна класа, до нашите служители.

Лошото поведение, което са извършили, включва кражба, изнасилване, убийство, измама, злоупотреба с наркотици и корупция. Всичко това лошо поведение е причинило голяма вреда на страната, както морални, така и материални загуби.

Тези лоши поведения са причинени от слабия морал, който съществува в нашето общество. Така че не е изненадващо, ако тези прибързани поведения са все още широко практикувани и трудни за изпълнение.

Един от начините или усилията, за да можем да сведем до минимум това е чрез провеждане на морално възпитание. Самото морално образование е образование, основано на моралното развитие на учениците, така че учениците да имат и добър морал, освен да имат интелигентен мозък.

Дами и господа,

Начинът, по който можем да приложим морално възпитание към децата си, е да ни направи добър морален модел за подражание пред децата си.

Освен това преподаването на морални ценности също трябва да се възпитава в нашите деца от ранна възраст. Учебният процес трябва да се извършва възможно най-интересно и да включва детето в учебния процес, така че изучаването на морални ценности да не върви в една посока, а децата да се чувстват ангажирани и да имат много по-добро разбиране за моралните ценности, които трябва да се спазват.

Може би процесът на морално възпитание, който се провежда, не е кратък и лесен. Получените резултати обаче си заслужават дългия и труден процес на морално възпитание.

За това нека отсега нататък прилагаме морално възпитание към нашите деца, както в семейната среда, обществото, така и в различни образователни институции.

По този начин нашите деца по-късно ще се превърнат в поколение, което е интелигентно и има добри нрави, така че лошото поведение, което често се случва напоследък, не се извършва от бъдещите поколения.

Може би това е всичко, което мога да изкажа в тази кратка реч. С цялото смирение се извинявам, ако има грешки и недостатъци в речта, която произнасям. Нека Неговата милост и благословия винаги да бъдат с нас. Амин О 'Властелинът на световете.

Wassalamualaikum wr. Wb.