Правни норми: определение, цел, видове, примери и санкции

правните норми са

Правните норми са социални правила, създадени от определени институции, които твърдо или принуждават някого да се подчини и да се държи според желанията на създателя на правните правила.

Социалният живот в обществото е свързан с норми и закони, които са задължителни за регулиране на социалния живот. Със съществуването на правните норми социалният ред на общността става все по-подреден и подреден.

Следва по-нататъшен преглед на правните норми, включително тяхното определение, предназначение, видове, примери и санкции.

Определение на правните норми

Понятието правна норма е свързано със самия термин норма. Нормата е правило, насока, справка или разпоредба за поведение и взаимодействие между хората в група от общността.

Междувременно правните норми са социални правила, създадени от определени институции като правителството, така че те могат изрично да забранят или да принудят някого да се подчини и да се държат в съответствие с желанията на създателя на правните правила.

Нарушаването на правните норми ще получи санкции под формата на глоби до телесно наказание.

Цел на правните норми

правните норми са

Правните норми се формират според конкретни цели и задачи. Следват някои от целите за установяване на правните норми в обществото.

 1. Формиране на националистическо общество към родината и нацията.
 2. Съществуването на регулации създава по-подредено общество.
 3. Подреденият ред на общността предотвратява произволно поведение между съгражданите.
 4. Общността разбира законите и разпоредбите, защото ако нарушат законовите норми, ще получат санкции.
 5. Предотвратяване на социални действия, които се отклоняват от обществения ред и престъпни дейности.
 6. Поддържане на система за справедливост и ред в обществото.
 7. Установяването на конкретен контрол на обществения ред.
 8. Налагане на санкции на нарушителите на закона за спазване на закона.

Видове правни норми

правните норми са

Има два основни типа правни норми. Ето прегледа.

1. Писмено право

Като суверенна държава, ние сме запознати с термина писано право под формата на закони и други разпоредби. Като цяло писаното право се разделя на два вида, а именно наказателно право и гражданско право.

а. Наказателно право

Дефиницията на наказателното право е цялата разпоредба, която определя какви действия са забранени и се включват като престъпно деяние, и определя какви наказания могат да бъдат наложени на извършителя.

Прочетете също: Какво представляват гръбначните животни? (Обяснение и класификация)

С други думи, според Сударсоно наказателното право е закон, който регулира престъпленията и нарушенията на обществения интерес (нарушение на дадено лице срещу широката общественост като цяло) и тези действия се наказват с наказание, което представлява страдание.

Примери за наказателноправни дела: джебчийството е престъпно деяние, което вреди на обществото като цяло. В резултат на престъпното деяние джебчийство има наказания под формата на лишаване от свобода и глоби, както е записано в книгата на наказателния кодекс.

б. Гражданско право

Определението за гражданско право е законова разпоредба, която регулира правата и интересите на отделните лица в обществото.

В гражданското право правният аспект обхваща по-тесен проблем, а именно проблемите между отделните лица. С други думи, гражданското право работи, ако действията на човек не засягат обществото като цяло.

Пример за дело по гражданско право: Нарушение на споразумението на двете страни по отношение на дългове. Проблемът с нарушаването на гражданското законодателство се превръща в индивидуална обработка. Няма наказателна санкция за нарушителите на гражданското право.

2. Неписан закон

Видът на закона, включен в неписаното право, е обичайното право. Обичайното право е вид закон, който съществува в област, където хората все още се придържат към обичаите. Тъй като това е неписан закон, обичайното право може да се променя според времето.

Обичайното право обикновено се прилага в културно отношение, когато валидността му продължава от поколение на поколение. Обичайният глава или обичайният водач е лице, което има правомощието да защитава обичайното право и да налага санкции на нарушителите на обичайното право.

Примери за прилагане на обичайното право, като арестуването на две влюбени птици, които са заети да правят любов на тъмно, след което се наказват според обичая незабавно да сключат брака.

Регламентът за наказанието не е записан в книгата или закона, но се превърна в културно споразумение, което се предава от поколение на поколение в село, тези, които са хванати да излизат извън линията, трябва да се оженят незабавно.

Примери и санкции на правни норми

правните норми са

Ето някои примери за правни норми, които съществуват в света:

 1. В член 362 от Наказателния кодекс е посочено, че който ще вземе каквато и да е вещ, тогава тя е изцяло или частично собственост на друго лице, с намерение да бъде притежавана, но незаконно, е заплашена от кражба с максимален затвор от 5 години или максимална глоба от шестдесет рупии.

 2. Член 1234 BW гласи, че всеки ангажимент е да даде нещо, да направи нещо или да не направи нещо.

 3. Член 40, параграф (1) от Закон № 15 Година 2002 (Законът посочва престъплението срещу изпиране на пари), който гласи, че всяко лице, което докладва за предполагаемото извършване на престъплението пране на пари, ще бъде задължено да получи специална защита от държавата от възможни заплахи. застрашава себе си, живота си, както и имуществото си, включително семейството си.

 4. Член 51 от Закон № 22 от 1999 г. (Закон за регионалното управление) гласи, че ръководителят на региона ще бъде освободен от длъжност от президента без съществуването на указ на ДПРР, ако бъде доказано, че е извършил престъпно деяние, което ще бъде наказуемо с присъда от 5 години или повече или което е заплашено. със смъртно наказание, както е предвидено в Наказателния кодекс.
Прочетете още: Опознайте 4-те органа, които поддържат отделителната система (+ снимки)

Освен някои от примерите за правни норми по-горе, тук има примери за правни норми, за които широката общественост трябва да знае.

 1. Всеки гражданин трябва да притежава национална лична карта (KTP), ако е на 17 години.
 2. Главата на семейството трябва да има семейна карта.
 3. Поддържайте сигурността и комфорта в околната среда, като например участие в прилагането на измерване на риска.
 4. Всяко дете е задължено да посещава образование и училище.
 5. Тогава хората, които допускат грешки, трябва да бъдат наказани като корупция.
 6. Хората, които използват пътни съоръжения, трябва да спазват правилата за движение, като например да носят каска, когато използват мотоциклет, да спират, когато свети червената лампа.
 7. Когато пренощува при роднина в друга област, той трябва да се докладва на ръководителя на местната RT.

По този начин преглед на правните норми включва дефиниция, цел, видове, примери и санкции. Може да е полезно.