30 Примери за първични, вторични, третични нужди (ПЪЛНИ) + Обяснение

примери за първични нужди

Примери за първични нужди Дрехи, подслон, храна, идентичност, взаимоотношения, знания, работа, поверителност, комуникация, любов, здраве и безопасност. Примери за първични и други нужди ще бъдат разгледани в тази статия.


Както знаем, хората имат различни видове нужди да живеят живот. Нуждите са всичко, от което хората се нуждаят, за да оцелеят.

Освен това са необходими и нужди, за да се получи социален живот. Ако една от човешките потребности не е изпълнена, тогава благосъстоянието не може да бъде постигнато.

Човешките нужди могат да бъдат под формата на основни нужди или поддържащи нужди. Не всички човешки нужди обаче могат да бъдат задоволени.

Това се дължи на ограничения финансов и интелектуален капацитет, притежаван от дадено лице, или поради ограниченото количество налични доставки.

Видове нужди

Човешките нужди са много, така че за да се улесни управлението на тези нужди са разделени на няколко групи.

По принцип човешките нужди са разделени на три според нивото им, а именно първични нужди, вторични нужди и третични нужди.

Основни нужди

облеклото е пример за първични нужди

Първата нужда са първичните нужди. Както на неговото ниво, първичните нужди са основните или основните нужди, които са много важни и трябва да съществуват в живота на човешкото същество.

Ако първичните нужди не са изпълнени, животът ще бъде нарушен и други нужди също не могат да бъдат изпълнени. Ето примери за първични нужди:

 • Облекло
 • Борд
 • Храна
 • Самоличност
 • Връзка
 • Знание
 • Професия
 • поверителност
 • Комуникация
 • Привързаност
 • Здраве
 • Сигурност
 • Безопасност
 • Спокойствие
 • Разпознаване

Вторична нужда

След като се задоволят основните нужди, хората са склонни да се нуждаят от други нужди като подкрепа или за улесняване на живота.

Този живот се нарича вторична нужда. Примери за вторични нужди са:

 • Транспорт
 • Отдих
 • Мебели
 • асистент
 • Развлечения
 • Спорт
 • Инструмент за комуникация
Прочетете още: Неолитна епоха: описания, характеристики, инструменти и наследство

Третични нужди

Последната нужда е потребност, която може да повиши социалния статус в общността, а именно третичните нужди.

Като цяло хората се нуждаят от третични нужди, когато хората са отговорили на първични и вторични нужди. Примери за третични изисквания са:

 • Ексклузивни тоалети
 • Ексклузивни домове
 • Изключителен инструмент за транспорт
 • Ексклузивни мебели
 • Изключителен инструмент за комуникация
 • Ексклузивно спортно оборудване
 • Ексклузивно забавление
 • Ексклузивни ястия

Човешките нужди са придружени от развитието на технологиите и информацията, които се случват. Следователно видовете човешки нужди могат да се променят в зависимост от обстоятелствата на времето.


По този начин обсъждането на човешките нужди. Надяваме се, че горната статия може да добави прозрение и да бъде полезна за всички вас.