Член 31 Параграфи 1 и 2 от Конституцията от 1945 г. (пълен отговор)

Член 31 Параграф 1 от Конституцията от 1945 г. гласи: Всеки гражданин има право на образование.

Член 31 Параграф 2 от Конституцията от 1945 г. гласи: Всеки гражданин е длъжен да посещава основно образование и правителството е задължено да го финансира.

Преди да обсъждаме допълнително, нека първо да научим за Конституцията или основните закони.

Конституция от 1945 г.

Конституцията от 1945 г. е в основата на конституцията на страната и една от основите на писания закон в единната държава на Републиката по света днес.

Всички политики и разпоредби ще бъдат подчинени на Конституцията от 1945 г., защото Конституцията от 1945 г. съдържа всички ценности, които се намират на основата на държавата, Pancasila.

Преди да се превърне в Конституция от 1945 г., която използваме днес, Конституцията от 1945 г. е преминала през процес на изменение или изменение.

Въз основа на официалния уебсайт на Министерството на правото и правата на човека (Kemenkumham), досега Конституцията е била изменяна четири пъти чрез сесията на Народното консултативно събрание (MPR).

Измененията са извършени на общата сесия на Народното консултативно събрание (MPR) през 1999, 2000, 2001 и 2002 г.

Член 31 Параграфи 1 и 2 от Конституцията от 1945 г. относно образователните права на гражданите на света

Член 31, параграф 1 от Конституцията от 1945 г.

Всеки гражданин има право на образование.

Член 31, параграф 2 от Конституцията от 1945 г.

Всеки гражданин е длъжен да посещава основно образование, а правителството е задължено да го финансира.

Тези членове, а именно член 31, параграфи 1 и 2, обикновено обсъждат правата и задълженията на гражданите в областта на образованието.

В тази статия е ясно обяснено, че:

  • Всеки гражданин на страната има право на образование (без изключение). Така, било то богатите, бедните или хората с какъвто и да е произход в света, те все още имат право на образование
  • Държавите трябва да плащат за основно образование за всички граждани на света. Както е обяснено в член 31, параграф 1 и параграф 2, всички граждани са задължени да посещават основно образование, а правителството също така е задължено да финансира прилагането му.
Прочетете също: 5 начина за отбелязване на Деня на независимостта, които можете да направите

Материалите по член 31, параграфи 1 и 2 от Конституцията от 1945 г. са включени в темата за Клас X Клас X Служба за държавна служба (PPKn) Глава 4 - Pancasila и Конституцията на Индонезия от 1945 г.

Значението на образованието за гражданите

Образованието е много важно. Следователно въпросите, свързани с образованието, се обсъждат в Конституцията от 1945 г., която обяснява образованието както в член 31 по-горе.

Някои от предимствата на образованието включват:

  • Предоставя знания
  • За кариера или работа
  • Изграждане на характер
  • Дайте просветление
  • Подпомагане напредъка на нацията

По този начин дискусията относно съдържанието на член 31 от Конституцията от 1945 г., можете също да изтеглите пълния UUD 1945 онлайн на следния адрес Hukumoline.com, надяваме се това да е полезно.