Интензивно четене: Определение, характеристики, цел, предимства и видове

интензивно четене

Интензивното четене е внимателното изучаване, внимателното изучаване и подробното боравене с текст за четене. Обикновено интензивното четене се прави на кратки текстове от около две до четири страници.

Дейностите по четене са един от най-богатите източници на информация. Често информацията се представя в писмени медии или чрез електронни медии, или на хартия като вестници или списания.

За по-добро разбиране на съдържанието на текста за четене са необходими техники за интензивно четене. Следва по-нататъшно описание на интензивното четене под формата на разбиране, характеристики, цели, ползи и различни видове.

Разбиране на интензивното четене

Интензивното четене е внимателното изучаване, внимателното изучаване и подробното боравене с текст за четене. Обикновено интензивното четене се прави на кратки текстове от около две до четири страници. Интензивните дейности по четене са много полезни за намиране на подробна информация или за прилагане като материал за дискусия.

Уменията за интензивно четене развиват критични и оценъчни нагласи у читателите. В когнитивен аспект нещата, които могат да бъдат развити с интензивни техники на четене, са способността да се чете цялостно.

Характеристики на интензивното четене

Ето някои от характеристиките или характеристиките, както следва:

 1. Четете с високо ниво на разбиране, за да не забравите лесно съдържанието на текста за четене.
 2. Дейности за четене в детайли, за да се разбере съдържанието на текста за четене.
 3. Някои от техниките за интензивно четене включват сканиране, обезмасляване, цялостно четене.
 4. Наблегнете на разбирането на думи, лексика, изречения и цялото съдържание на текста за четене.
 5. Тренирайте внимателно четенето и се фокусирайте, за да сведете до минимум появата на грешки в структурата, правописа, лексиката и пунктуацията.
 6. Развиване на критично, креативно и иновативно отношение чрез оценка на текстовете за четене.
Прочетете също: ПЪЛНИ традиционни аценезийски дрехи + снимки

Цел на интензивното четене

интензивното четене е

Ето някои цели за интензивно четене:

 • Вземете информация и материали за дискусии.
 • Улеснете решаването на темата на подходящ текст за четене като материал за дискусия.
 • Средствата за избор на правилния предмет от четене на текст.
 • Разбиране на съдържанието на текста, така че да може да вземе същността на проблема
 • Увеличете знанията и прозрението, така че дискусията да бъде по-оживена.

Предимства на интензивното четене

интензивното четене е

Има няколко предимства на интензивното четене, включително следното:

 • Разберете намерението на автора
 • Разберете съдържанието на текста за четене.
 • Изучете езика на текста за четене.
 • Разберете, оценете и оценете информацията.
 • Знаейки предисторията, в която е написан текстът.
 • Може да има по-дълга памет, свързана със съдържанието на текста.

Интензивен тип четене

интензивното четене е

Следват няколко вида интензивно четене, състоящи се от:

1. Внимателно четене

Периферното четене е четяща дейност, която се извършва внимателно. Това се прави, за да може да се разбере, оцени и оцени определена информация в писмени медии. Четенето внимателно се извършва постепенно за дълъг период от време.

2. Разбиране на четенето

Дейността с разбиране на четенето е вид четене с цел разбиране на четения текст. Сред нещата, които трябва да се разберат, са литературни стандарти или норми, критични рецензии, писмени драми и модели в художествените произведения.

3. Критично четене

Критичното четене е четяща дейност, която се извършва по задълбочен, оценъчен и аналитичен начин, който не търси само текстови грешки. Аспектите на критичното четене са разбирането на намерението на автора, основната организация на писането, презентацията на автора и критичните принципи на четене в ежедневието.

4. Прочетете идеи

Дейността по четене на идеи е четене с цел намиране на основната идея или идея от четящ текст. Тази дейност се извършва с дълбок процес на разбиране.

Някои аспекти, които трябва да бъдат взети под внимание, са

 • Защо е добро заглавие или тема;
 • Какви проблеми са разгледани или разтегнати в текста;
 • Какви неща персонажът научава и прави.
Прочетете също: ПЪЛНА посока на вятъра + Как да определите и да се възползвате

5. Прочетете изучаването на езика

Дейността по четене на езиково четене е четене, което се прави, за да се открият езиците, използвани от автора при предаване на идея. Това е така, защото езикът, използван от писател, обикновено варира в зависимост от определени средства и символи.

6. Четене на литература

Литературната дейност по четене е дейност за четене на литературни произведения. Въпросните литературни произведения са тези, включени в интересите на оценката и академичните изследвания и интересите на обучението.


По този начин преглед на интензивното четене с неговото значение, характеристики, цели, ползи и видове. Може да е полезно.