Разлика квадрат и правоъгълник

разликата между квадрат и правоъгълник

Разликата между квадрат и правоъгълник е, че квадратът има всички едни и същи страни, докато правоъгълникът има само същите противоположни страни.

Квадрат и правоъгълник, и двете от които имат четири страни, се наричат ​​четириъгълни или четириъгълни форми.

Квадратът и правоъгълникът имат няколко прилики и разлики, които правят всяка форма да има свои собствени характеристики. И двамата имат четири ъгъла, чиито ъгли са 90 градуса и имат еднакъв брой диагонали.

О, да, всяка форма има свои собствени характеристики, които различават формите една от друга. В тази статия ще обсъдим разликите между квадрат и правоъгълник.

Разбиране на квадрат и правоъгълник

разликата между квадрат и правоъгълник

Квадрат

Квадратът е двуизмерна форма, която има четири страни. Четирите страни на квадрата са с еднаква дължина и четирите ъгъла са еднакви, което е 90 градуса.

Следователно квадратите често се наричат ​​четириъгълни или 4-страни многоъгълници, тъй като имат еднаква дължина и ъгъл.

Правоъгълник

Правоъгълникът е двуизмерна форма, която има две двойки успоредни страни. Противоположните страни на правоъгълника са успоредни една на друга.

Това гласи, че противоположните страни на правоъгълника са с еднаква дължина. Правоъгълникът има четири ъгъла, всеки с размери около 90 градуса.

Разлика между квадрат и правоъгълник

Основната разлика между квадрат и правоъгълник е, че квадратът има едни и същи страни, докато правоъгълникът има само противоположните страни.

В геометрията съществуват различни видове фигури като квадрат, правоъгълник, успоредник, ромб, куб, конус и много други. Всички тези форми са категоризирани като двуизмерни или триизмерни форми, които имат няколко характеристики.

Прочетете също: Параграф за аргументация: Определение, характеристики и примери [ПЪЛНО]

Има някои разлики между квадрат и правоъгълник, които трябва да знаете.

  • Всички страни на квадрат са с еднаква дължина, докато в правоъгълник само противоположните страни са еднакви.
  • Диагоналите разделят на две равни ъгли на квадрат, докато диагоналите не разделят на две равни ъгли.
разликата между квадрат и правоъгълник

В квадрата ∠OPQ = ∠OPS ъгълът на OPQ е същият като ъгъла на OPS, докато в правоъгълника ∠OAB ≠ ∠OAD ъгълът на OAB не е същият като ъгъла на OAD.

  • Диагоналите на квадратите са перпендикулярни един на друг, когато са разделени на две (bisector), докато в правоъгълник диагоналите не са перпендикулярни един на друг, когато са разделени на две.
разликата между квадрат и правоъгълник
  • Квадратът има 4 пъти и завърта симетрия, правоъгълник има 2 пъти и завърта симетрия.
  • Формулата за периметъра на квадрат и правоъгълник

Периметърът е сумата от всички страни, така че периметърът на квадрата и правоъгълника се намира, както следва

Периметър на квадрата: K = 4s
Периметър на правоъгълник: K = 2 (w + l)

Информация:

К: Наоколо

s: страничен квадрат

p: дължината на правоъгълника

l = ширина на правоъгълника

  • Формулата за площта на квадрат

Площта е двумерна мярка на повърхността на обекта. Е, формулата за площта на квадрат и правоъгълник се получава, както следва.

Площ на квадрата: W = s2
Площ на правоъгълник: L = pxl

Информация:

L: широко

s = страна на квадрата

p: дължината на правоъгълника

l = ширина на правоъгълника

Това е обяснение на разликата между квадрат и правоъгълник. Може да е полезно!