24+ езикови стила (Видове Majas) заедно с пълно разбиране и примери

езиков стил

Езиков стил или фигура на речта е израз на предаване на съобщения чрез използване на фигури на речта. Езикът на молитвата показва значението, което не е вярно с реалността, защото използва въображаем език.

Целта на използването на речевата фигура е да накара читателя или ценителя на изкуството да усети емоциите на дадено произведение чрез езиковия стил, използван от художника или писателя като цяло.

Разделението на езиков стил или фигура на речта

По отношение на разделянето на видовете фигури на речта въз основа на начина на изразяване и преносното значение, фигурата на речта може да бъде разделена на четири типа, а именно:

 • Сравнителна фигура на речта
 • Език на противоречия
 • Сатиричен език
 • Утвърждение majas

Наред с развитието си, езиковият стил или фигурата на речта могат да бъдат разделени отново на няколко типа.


По-долу са видовете фигура на речта или езиковия стил, заедно с примери и обяснения.

Сравнение на езиковия стил (Majas)

Сравнителната фигура на речта е фигура на речта, която заявява сравнение. Сравнението се изразява по различни начини в зависимост от използвания език.

стил на езика или сравнителна фигура

Сравнителният език може да бъде доразвит в следните цифри:

1. Отдел за персонификация

Изглежда, че езикът за персонификация прави неживи предмети, сякаш са живи същества. Пример:

 • Той остави писалката да танцува върху хартията, за да създаде невероятно писане.

  Обяснение: Писецът е персонифициран като човешко същество, способно да танцува, но не е така

 • Листата на вятъра танцуваха, сякаш нямаха проблеми.

  Обяснение: Листата са олицетворени като хората, способни да танцуват, но не са

2. Тропен Маджас

Езикът Tropen е фигура на речта, която използва думите пари точно или паралелно, за да опише определени условия или значения. Пример:

 • Андини е летял със самолет Sriwijaya, така че не се отдалечавайте в продължителна тъга.

  Обяснение: Сравнението, изразено в изречението, не е тъжно за дълго време, защото Андини също е напуснал.

3. Метафоричен език

Метафоричният език е фигура на речта, която използва предмет или предмет, за да опише природата, която трябва да бъде изразена. Пример:

 • Въпреки че Нина беше златно дете , тя така и не разглези родителите си.

  Обяснение: Златно дете означава любимо дете, а не дете, направено от злато.

 • Жителите, уловени в кражба, ще се превърнат в устните на хората около тях.

  Обяснение: Плодът Bibr означава точка за говорене, а не плод с форма на устна.

4. Сдружение Majas

Асоциирана фигура е фигура, използвана за сравнение на два различни обекта, които се считат за еднакви, обикновено маркирани с използването на думата like, like или bak. Пример:

 • Лицата на двамата мъже приличаха много на бетел, разцепен наполовина.

  Обяснение: Лицата на двамата души, поради близнаци, се оприличават на бетелова гайка, която е наполовина.

 • Приятелите на Рина се отегчават, ако тя стои като вода на листа от таро.

  Обяснение: Капризната позиция е като вода върху листа от таро.

5. Хипербола Маджас

Хиперболичният език е фигура на речта, която изразява нещо, като го преувеличава, понякога сравнението няма смисъл. Пример:

 • Баща ми работеше усилено денем и нощем, без да обръща внимание на собственото си здраве.

  Обяснение: да работиш усилено означава да работиш усилено

 • Неговият пеещ глас унищожи целия свят.

  Обяснение: звукът е толкова лош, че унищожава целия свят

6. Евфемизъм език

Евфемистичният език е фигура на речта, която използва учтиви думи или по-фин еквивалент, за да замести неетичните думи. Пример:

 • Хората с увреждания все още могат да участват в лекционни дейности, подпомагани от специални лектори.

  Обяснение: думата diffable се използва за заместване на думата деактивирана.

 • Глухите имат достъп до услугите на библиотеката в кампуса.

  Обяснение: Глух се използва за замяна на думата глух.

Стил на езика (фигура на речта) Противоречие

Езикът на противоречията е фигура на речта, която използва фигуративни думи, противоречащи на реалните факти.

Прочетете също: Видове правила на играчите във футболните игри

Езикът на противоречието може да бъде доразвит в следните цифри:

1. Парадоксален език

Парадоксалният език е фигура на речта, която сравнява реалната ситуация с нейната противоположност. Пример:

 • Лила се чувства самотна сред тълпата.

  Обяснение: самотата за разлика от тълпите

 • Тялото му е малко, но е много силно

  Обяснение: малкото тяло е обратно пропорционално на силата

2. Литотна фигура на речта

Езикът на литотите се използва за смирение, въпреки че реалната ситуация е по-добра от изразената. Пример

 • Винаги, когато отидете в Богор, се надявам да спрете до нашата хижа.

  Обяснение: Въпросната хижа е великолепна къща

 • Насладете се на това просто ястие!

  Обяснение: Основната храна тук е пълноценна храна от гарнитури, ястия и зеленчуци.

3. Антитезата на езика

Антитезата на езика е фигура, която съчетава противоречиви думи. Пример:

 • Добрите лоши дела някой ден ще бъдат възнаградени.

  Обяснение: Добрите и лошите думи се противоречат и съпоставят в едно

 • Никога не съдете някого само за да видите правилни или грешни действия.

  Обяснение: верни и неверни думи, които са противоречиви и съпоставени в едно

Сатиричен стил (фигура на речта)

Сатиричният език е фигура на речта, която използва фигуративна дума, за да изрази сатира към нещо или някого.

фигура на речта или стил на сатира

Сатиричният език може да бъде доразвит в следните фигури:

1. Ирония на фигурата на речта

Иронията е фигура на речта, която използва изрази, противоречащи на фактите, обикновено тази фигура изглежда дава похвала, но всъщност е сатира. Пример:

 • Много старателен, току-що се събудих на дванадесет.

  Обяснение: Очевидно 12 часа беше обяд, но изразено в думата усърден

 • Колко дни не сте се къпали? Как така тялото ви е толкова ароматно.

  Обяснение: Не си взе душ, но тялото му беше много ароматно, въпреки че ако не се къпеше, миришеше зле

2. Език на цинизма

Цинизмът е фигура на речта, която предава сатира директно върху въпросния обект. Пример:

 • Вашите подложки миришат толкова зле, сякаш не са измити.

  Обяснение: Директно описва реалната ситуация

 • Тялото му е толкова дебело като някой, който е преял.

  Обяснение: Директно описва реалната ситуация

3. Сарказъм Маджас

Сарказмният език е сатиричен език, който използва груби изрази или думи. Използването на тази речева фигура може да навреди на чувствата на тези, които са я чували. Пример:

 • Махай се оттук! Вие сте просто социален боклук, който трябва да бъде унищожен от лицето на тази земя.

  Обяснение: Използването на публичен боклук е саркастична дума за описание на изключително глупав човек.

 • Наистина сте мозък от скариди!

  Обяснение: Използването на мозъци от скариди е саркастична дума за описание на много глупав човек.

Утвърждаване на езиков стил (фигура на речта)

Спорът е фигура на речта, която използва фигуративни думи, за да увеличи влиянието на читателя, за да се съгласи на изказ или събитие.

Прочетете също: Прилагане - значение, разбиране и обяснение стил на езика или фигура на речта

Езикът за потвърждение може да бъде доразвит в следните цифри:

1. Плеоназмен стил на език или фигура на речта

Плеоназмът е фигура на речта, която използва същата значима дума, за да подчертае нещо. пример:

 • Придвижете се напред, за да могат хората да видят вашето представяне.

 • Опуснете ръцете си надолу, след като отговорите на въпросите, зададени от учителя.

2. Отдел за повторение

Езикът за повторение е фигура на речта, която използва повтарящи се думи в изречение. пример:

 • Той е причината, той е разрушителят, той е този, който накара тази кутия да се счупи.

 • Искам да бъда по-добър, искам да направя родителите ми горди, искам да ги направя щастливи.

3. Върхът на молитвата

Климаксът е фигура на речта, която се използва за сортиране на идеи от най-ниското към най-високото. Пример:

 • Кърмачетата, малките деца, юношите, възрастните и родителите вече трябва да имат национална лична карта.

 • Нямам дори стотици рупии, камо ли хиляди, милиони, милиарди, трилиони.

4. Антиклимакс фигура на речта

За разлика от кулминационната фигура. Антиклимаксът е фигура на идеите за последователност на речта от високо към ниско. Пример:

 • Сега сушата засяга равномерно градове, села и планини.

 • Камо ли един милион рупии, сто хиляди рупии, десет хиляди рупии и дори сто рупии, които нямам.

По този начин дискусията за фигура на речта или езиковия стил, заедно с примери и дискусия, надяваме се това да е полезна.