9 Примери за кратки лекционни текстове (различни теми): Търпение, благодарност, смърт и др.

кратък текст на лекция

Текстът на кратката лекция по-долу съдържа колекция от кратки лекции за търпение, благодарност, учене, размислица и много други, които могат да бъдат използвани като справки при изготвянето на добри лекции.


В общността лекциите са често срещано нещо, което често се среща. Велики петък молитвени проповеди, празнични молитви и приветстване на определени събития.

Лекторът е човек, на когото е доверено от публиката да произнесе реч под формата на лекция пред широката публика. Темата на проповедта също варира от религия, социална общност до академични среди.

Ето някои примери за лекционни текстове, които могат да се използват като препоръки за изготвяне на лекционни текстове.

Текст на кратка лекция за търпението

Кратък лекционен текст

Търпението е акт, който трудно може да се приложи върху себе си. Въпреки това, като се научим да разпознаваме търпението, можем да се обучим да бъдем по-способни да тълкуваме и да вземаме уроци от теста за търпение.

Следва пример за кратка лекция за търпението.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Уважаеми гости,

Аллах SWT винаги иска хората му да бъдат търпеливи и грациозни да правят всичко. Търпението само по себе си е арабска заемка, което означава сдържаност. Поведението на пациента ще бъде лесно да се приложи, ако разберете значението и мъдростта, придобити от практиката на търпението. Затова започнете рано, за да свикнете да прилагате търпение в ежедневието.

Поведението на пациента може да се приложи, като се осъзнае, че животът на света е неотделим от различни изпитания. Но по същество Бог изпитва Своя народ дали те могат да преминат през изпит търпеливо или не. За това нека действаме търпеливо, докато все пак ни се дава възможност да живеем в света.

Waalaikumussalam warahmatullahi wabaarakatuh.

Текст на кратка лекция за благодарността

Кратък лекционен текст

Благодарността е израз на благодарност за нещо, което е получено. Често при религиозни дейности често ни насърчават да бъдем благодарни при всяка възможност за всичко получено.

Следва пример за кратка лекция за благодарността.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Дами и господа,

По този повод ще обсъдя кратък научен съвет относно благодарността. За щастие на практика има много различни размери и цветове. Благодарността в исляма има важна роля в регулирането на действията, които се отклоняват от сърцето.

Ако искаме да разгледаме феномена на хаоса, който се случва в края на тази епоха, ще открием, че една от първопричините за този хаос е липсата на благодарност, която хората имат и далеч от това да помнят смъртта. Истинската благодарност със сигурност ще роди добро и правилно поведение.

Аллах казва за задължението да благодарим в сура Ал-Бакара стихове 152 и 172, смисълът е следният:

Тогава запомни ме, ще помня и теб. Благодарете Ми и не отричайте "

В единствения стих Аллах казва, което означава:

„О, вие, които вярвате! Яжте от доброто препитание, което ви даваме и благодарим на Аллах, ако само Му се покланяте "

Двата стиха по-горе ясно ни инструктират да бъдем благодарни за всичко, което Аллах дава.

Освен това, Rasulullah SAW каза: "" Това е наистина невероятно за бизнеса на вярващия, всичките му дела са добри за него. Това не се среща, освен при вярващ. Ако намери удоволствие, той е благодарен, тогава това е добре за него. От друга страна, когато се случи беда, той е търпелив, така че това също е добре за него. " (HR. Мюсюлманин)

В друг стих, сура Ан-Ниса и Ибрахим Аллах също казват, което означава:

„Аллах няма да те измъчва, ако си благодарен и имаш вяра. И Аллах е благодарен, всезнаещ "

В писмото Ибрахим се чете така:

„И помнете, когато вашият бог заяви:„ Наистина, ако сте благодарни, със сигурност ще ви добавя (благосклонности), но ако отречете (Моите благосклонности), тогава със сигурност наказанието Ми ще бъде много тежко “

От двата аргумента на Корана по-горе е ясно за нас един урок, който трябва да извлечем, а именно винаги да бъдем благодарни във всяка ситуация, която ни сполети. Не ни позволявайте да бъдем сред онези, които отричат ​​услуги, за да получим наказание от Аллах.

Мисля, че е достатъчно да завършим тази кратка научна асамблея за благодарността, надяваме се да можем да практикуваме тази благодарност във всеки аспект от живота си. Амин

Wabillahi taufiq wal hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wa barakaatuh

Текст Кратка лекция за изискващите се знания

Кратък лекционен текст

Съвсем естествено е хората да бъдат съвършени същества с разум да бъдат използвани за изучаване. Въоръжен със знания, човешкият живот ще бъде по-добър.

Следва пример за кратък лекционен текст за важността на търсенето на знания.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Алхамдулила, на всички нас все още се дава физическо здраве от Аллах SWT, за да можем всички да се съберем в това събитие. Молитвите и поздравите не са спестени, нека ги представим на нашия господар Великият пророк Мохамед САВ. Дано всички получим ходатайството във финалния яумил. Амин.

Уважаеми гости,

Науката ни дава разбиране за важността на изучаването, както е даден примера на Аллах чрез първата разкрита дума. Че Аллах е научил пророка Мохамед да чете.

В допълнение, в сура Ал Муджадала стих 11 обяснява позицията на тези, които изучават знания. Аллах ще повиши ранга на знаещи хора.

Без знания човек ще бъде сляп за това, което е около него. Затова не се уморявайте да учите възможно най-високо.

Това казах, ако има грешка в казването на нещо, извинявам се.

Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakaatuh.

Лекция за свободна асоциация

Свободното сдружаване е широко разпространено в общността. Ако не сте внимателни при избора на вашата среда, това всъщност може да има отрицателно въздействие върху вашето личностно развитие.

Прочетете също: Молитва за спасението на отвъдното: четения, латиница и нейният превод

По-долу е даден пример за кратък лекционен текст за размислието, който може да бъде предаден, когато искате да предадете тема за размириците.

Мир на вас и милостта и благословията на Аллах

Алхамдулила, казвам на Аллах SWT, защото ми е дадена благословия да мога да се събера в тази стая. Не забравям да кажа молитвите си към господаря на пророка Мохамед, защото това ни издигна от тъмните векове до наши дни.

Позволете ми да мога да споделя малко знания за размириците. Свободното сдружаване сега се превърна в много притеснително нещо в обществото. С този инцидент родителите са длъжни отново да наблюдават отблизо децата. Обикновено повечето родители наблюдават децата си само когато са у дома.

Трябва обаче да се отбележи, че колкото по-зряло е детето, толкова по-голям надзор трябва да се направи. Особено ако детето ви е започнало да харесва противоположния пол. Това е в полза както на децата, така и на вас като родители. Със сигурност не искате и не позволявайте на децата, на които е поверено от Allah SWT, дори да се включват в размирици.

Следователно на тази среща се предвижда всички ние и нашите семейства да се държат далеч от света на размириците, който ще навреди на нас самите. Трябва да има насоки, а също и родителски надзор на децата всеки ден. Това е днешната лекция, горе-долу се извинявам. Wasalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.

Лекция за смъртта

Смъртта е събитие, което трябва да бъде преживяно от всички живи същества. Спомняйки си смъртта, ние още по-добре осъзнаваме, че в крайна сметка ще преживеем и смъртта.

Следва пример на текст от кратка лекция за смъртта.

Мир на вас и милостта и благословията на Аллах

Аллах SWT винаги ще дава Своите услуги и подаръци на хората Си. Винаги трябва да сте благодарни за тези услуги по всяко време и навсякъде. По случай днес, позволете ми да кажа няколко думи за смъртта.

В Корана е обяснено в сура Али Имран стих 185. В този стих е ясно, че там, където смъртта непременно ще дойде за всяко човешко същество, което живее в света. Що се отнася до времето, нито едно човешко същество не знае кога ще започне смъртта му. Помнете моите братя, животът на този свят е само временен.

Започнете да култивирате доброта и практикувайте за осигуряване в отвъдното. Това е така, защото нищо не може да ни помогне, освен добрите дела. Аллах SWT е подготвил небето за тези, които винаги правят добро. Но Аллах SWT ще даде ад на хората, които са небрежни в живота си на земята.

Затова никога не се задоволявайте с условията, които съществуват в този смъртен свят. Те са само временни и ще бъдат отнети по всяко време от Аллах. Това е цялото обяснение за смъртта от мен. Нека всички ние винаги сме защитени от мъченията на адския огън. Wasalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.

Текст на кратка лекция за Ихлас

кратък текст на лекция

Искреността е практика, която се извършва, без да се очаква нещо в замяна. В нашето ежедневие като религия се изисква да се научим да бъдем искрени в правенето на нещо.

Следва пример за кратък лекционен текст за искреността.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Алхамдулилла, ние благодарим на Аллах SWT, защото досега бяхме получили здраве. Не забравяйте да кажете Sholawat на пророка Мохамед SAW.

Дами и господа, в тази дискусия ще обясня за искреността. В смисъла, който обикновено знаем, искреното може да се тълкува, когато оказваме помощ, но не очакваме и най-малка награда. Но ако е в религията, искрен означава всичко, което се прави заради Аллах SWT, без да искат да бъдат похвалени или да изглеждат благочестиви.

Можете да приложите искреност единствено заради Allah SWT. Когато проявяваш искреност в сърцето си. Тогава Аллах ще ви даде награда под формата на награда по-късно. Това вече е в QS. Al-Bayyinah стих 5. По принцип искреността не може да бъде измерена по никакъв метод.

Колкото по-искрени обаче се чувстваме да правим нещо, толкова по-голяма ще бъде наградата. Искреността също ще бъде много важна роля в живота. Това е така, защото ако направим нещо насилствено, тогава Allah SWT няма да запише благотворителността като искрено поведение.

След като разберем колко важна е искреността, нека практикуваме как да направим нещо, основано на искреността. Това е моята лекция. Благодаря. Wassalamualaikum wr. Wb.

Кратка лекция за молитвата

кратък текст на лекция

Като мюсюлманин е съвсем естествено молитвата да е практика на ежедневно поклонение. Молитвата е включена в стълбовете на исляма, което е една от задължителните практики, извършвани от мюсюлманите.

Прочетете също: Молитви за Курбан-байрам и Курбан-байрам (ПЪЛНИ): Четене на намерения, молитви и насоки

Следва пример за кратък лекционен текст за молитвата.

Мир на вас и милостта и благословията на Аллах

Аллах SWT винаги ще дава Своите услуги и подаръци на хората Си. Винаги трябва да сте благодарни за тези услуги по всяко време и навсякъде. По случай днес, позволете ми да кажа няколко думи за смъртта.

Сборът и публиката, които са обичани от Аллах SWT. По този повод ще прегледам малко за молитвата. Молитвата е най-важната част от исляма. Така че може да се заключи, че молитвата е силата на исляма.

Не само това, молитвата е задължение, което трябва да се изпълнява от мюсюлманите. В самата молитва има по-дълбок смисъл от задължението на мюсюлманина. Дори молитвата е доказателство за вярата в Аллах SWT. Така че може да се каже, че при разграничаването на мюсюлманите, а именно от молитвите, които правят.

Преди да приключим тази среща, нека се помолим заедно, за да бъдем включени в класа на хората, които не пренебрегват молитвата. Стига с лекциите по задължителна молитва, които предавам. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Лекция за хармонията

В социалния живот хармонията е важен фактор за изграждането на хармонична връзка. Хармоничната общност винаги ще работи ръка за ръка в създаването на здравословна общностна среда.

Следва пример за кратък лекционен текст за хармонията.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Алхамдулилла, ние благодарим на Аллах SWT, защото досега бяхме получили здраве. Не забравям да кажа молитвите си към господаря на пророка Мохамед, защото това ни издигна от тъмните векове до наши дни.

Всеки човек като социално същество, винаги се нуждае от помощ от другите. Няма начин някой да живее сам в обкръжението си. Със сигурност ще има друга намеса в живота му.

Затова винаги трябва да правите добро и да помагате между хората. Това има за цел да създаде хармонична природа между хората. Тази хармония се осъществява с роднини, приятели, а също и съседи около къщата. По този начин ще има хармония и няма да бъде лесно разделено само поради неразбиране.

Стига с лекциите по задължителна молитва, които предавам. Съжаляваме, ако има изречения, които не са приятни за сърцето ви. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Лекция за сватовство

Естествено е, ако хората са по двойки. Що се отнася до партньора, не просто някой ще приеме, с кого ще бъде сключен и накрая ще се ожени.

Следва пример за кратък лекционен текст на тема сватовство.

Мир на вас и милостта и благословията на Аллах

Аллах SWT винаги ще дава Своите услуги и подаръци на хората Си. Винаги трябва да сте благодарни за тези услуги по всяко време и навсякъде. По случай днес, позволете ми да кажа една-две думи за партньора.

На днешната среща ще обсъдим сватовството. Както вече знаем, че мач е уреден от Allah SWT. Този мач все още е загадка, дори в деня на сватбата не знаем непременно дали човекът, за когото се женим, е нашата сродна душа или човекът, създаден за нас.

Съпругът може да бъде определен като партньор в живота, който отразява себе си. Има три неща, които формират основата, че този човек е достоен да бъде спътник. Първо, изберете някой, който прощава, когато правим грешки, въпреки че е много трудно да се намери добър партньор.

Второ, изберете хора, които могат да толерират и приемат всеки наш недостатък. Защото всъщност всеки не е съвършен, защото всичко се допълва. Трето, изберете тези, които могат да ни мотивират, защото колелото на живота продължава да се върти и може да ни мотивира в по-добра посока.

Така че заключението, което може да се направи от тази тема, е, че трябва да изберем партньор, който да ни отведе в по-добра посока и да ни насърчи да бъдем добри и да почитаме Аллах SWT. За да можем да намерим подходящия партньор и да имаме благороден характер.

Това е нашата дискусия днес. Толкова много лекции днес, че мога да изнеса.

Wassalamualaikum wr. Wb.


Това са около 9 примера за кратки лекционни текстове, които могат да бъдат приложени при изнасяне на лекция. Може да е полезно!